Analyse
Autonomy 13 jaar geleden - vrijdag 29 oktober 2004

De Britse ontwikkelaar van kennismanagementsoftware publiceert zijn resultaten voor het derde kwartaal.

Koers op het moment van de analyse : 177,25 pence

Voorzieningen neerwaarts herzien

De beleggers hebben de 3de kwartaalresultaten van Autonomy, de Britse ontwikkelaar van kennismanagementsoftware, niet bepaald enthousiast onthaald. Net zoals die van het tweede kwartaal zijn ze verre van schitterend. Nochtans was alles goed begonnen. De omzet van 14,5 miljoen USD lag in de lijn van de marktverwachtingen, maar de marges baren daarentegen zorgen. Tijdens het derde kwartaal is Autonomy er maar net in geslaagd om haar bedrijfsrentabiliteit te behouden met een bedrijfswinst van slechts 153 000 USD! Om de groei van haar activiteiten in een steeds concurrentiĆ«lere context te handhaven, is Autonomy verplicht om aanzienlijk te investeren in onderzoek & ontwikkeling (O&O). De O&O-kosten vertegenwoordigen inderdaad bijna 22 % van haar omzet in 2003 tegenover slechts 10 % in 2000. Hoewel de investeringen in O&O een groeiwaarborg voor de groep zijn, zijn ze sinds het tweede kwartaalā€¦ 2001, hetzij 14 kwartalen op rij, sterker gestegen dan de omzet.  Dit weegt onvermijdelijk op de rentabiliteit.

Voor het vierde kwartaal verwacht Autonomy een omzet tussen 16 en 19 miljoen USD, hetzij een groei tussen - 6 en + 12 %. Deze cijfers zijn een duidelijk bewijs van de onzekerheid over de toekomstige groei van de groep.

De resultaten van het derde en de vooruitzichten voor het vierde kwartaal nopen ons tot een neerwaartse herziening van de resultaatvooruitzichten. Autonomy heeft echter nog een oorlogskas van 100 miljoen USD, waarmee ze veilig is voor een eventuele conjunctuurommekeer en die het haar vooral mogelijk maakt om nieuwe groei-etappes te financieren, meer bepaald via overnames. Houden.

Deel dit artikel