Analyse
RTL Group 13 jaar geleden - woensdag 1 september 2004

Bij de spectaculaire halfjaarcijfers van de mediagroep moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst.

Koers op het moment van de analyse : 45,50 EUR

We geloven er niet in

De mooie halfjaarresultaten die mediagroep RTL (voornamelijk televisie en radio) publiceerde, moeten ietwat gerelativeerd worden. De omzetstijging met 11 % is vooral te danken aan het feit dat de cijfers van dochter M6 in de rekeningen werden opgenomen. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei slechts 3,6 %. En dat de winst per aandeel met 8 vermenigvuldigd werd, was vooral het gevolg van het feit dat RTL al volgens de nieuwe Europese boekhoudregels rapporteerde. Anders zou de winst per aandeel met 16 % zijn gestegen. De bedrijfsmarge is dankzij serieuze kostenbesparingen wel toegenomen, maar wat de advertentie-inkomsten betreft blijft de toestand broos, vooral in Duitsland (ca. 1/3 van de omzet) waar ze met bijna 5 % daalden. RTL wil diversifiëren via spelletjes, muziek, DVD, teleshopping, internet… en startte daarmee in Frankrijk, dat daarvoor de meest veelbelovende markt zou zijn. Dat leverde echter niet de verhoopte resultaten op. Ook is de groep van plan om haar investeringen op te drijven. Ze kan zich dat wellicht permitteren want haar financiële situatie is gezond en sommige markten in Oost-Europa zoals Kroatië zien er veelbelovend uit. Maar gezien de huidige moeilijkheden in Duitsland en Frankrijk én het feit dat de groep zich weinig aantrekt van de belangen van de kleine aandeelhouder, staan wij niet positief tegenover die strategie.

Voor 2004 en 2005 verwachten we een winst per aandeel van resp. 2,60 en 2,70 EUR. Het aandeel is duur. Niet kopen.

Deel dit artikel