Analyse
UCB 14 jaar geleden - maandag 2 augustus 2004

Het aandeel van de Belgische chemie- en farmagroep wordt riskanter.

Koers op het moment van de analyse : 38,91 EUR

Goede halfjaarcijfers

Tijdens de eerste jaarhelft steeg de omzet met 2 % (6 % bij gelijkblijvende wisselkoersen) en de winst per aandeel met 34 %.

De forse winststijging dankt de groep voor een groot deel aan de succesvolle integratie van de chemie-activiteiten van het Amerikaanse Solutia. Bij de overname stelde UCB tot doel om voor 0,34 EUR per aandeel (vóór belastingen) aan schaalvoordelen te realiseren. Vandaag denkt de groep deze doelstelling te kunnen bereiken.

Ook in de farmatak zijn er meerdere redenen tot tevredenheid. Terwijl de verkopen van de antihistaminica Zyrtec en Xysal in Europa in de eerste jaarhelft van 2003 nog 14 % daalden, stegen ze in de eerste helft van 2004 opnieuw met 6%, waardoor de terugval van deze 2 geneesmiddelen op wereldvlak tot 5 % beperkt bleef. Niettegenstaande de groei van het aantal voorschriften van het anti-epilepticum Keppra in de VS vertraagde, stegen de verkopen ervan 7 keer meer dan de hele markt. Terwijl Keppra bovendien niet als “monotherapie” mag voorgeschreven worden, blijkt dat in 30 % van de gevallen het andere medicament dat in combinatie met Keppra wordt genomen geleidelijk wordt stopgezet om alleen nog Keppra toe te dienen, wat wijst op de doeltreffendheid van dit middel.

Overigens zet UCB zijn heroriëntatie op de farma-activiteiten verder door de overname van Celltech (leider in de biotechnologie in het Verenigd Koninkrijk) en de verkoop, tegen een correcte prijs, van de weinig rendabele activiteit « films ». De volgende maanden zal uitgekeken worden naar enkele moleculen in ontwikkeling, vooral deze bestemd voor de behandeling van reumatische artritis en van de ziekte van Crohn (in fase III van de klinische testen).

De heroriëntatie op farmacie is een goede zaak. Maar op korte termijn zal UCB, meer dan in het verleden, afhankelijk zijn van klinische testen, wat het risico van dit aandeel verhoogt. Hiermee rekening houdend en met het feit dat het aandeel op het randje na duur is, kopen we UCB niet.

Deel dit artikel