Analyse
Crédit Suisse 13 jaar geleden - woensdag 11 augustus 2004
Ondanks teleurstellende kwartaalresultaten heeft de Zwitserse bankier goede perspectieven.  

Koers op het moment van de analyse : 38,35 CHF

Vooruitzichten naar beneden herzien, maar de koers houdt er rekening mee.

Over het tweede kwartaal daalde de winst per aandeel van de Zwitserse bankgroep Crédit Suisse (CS) met 23 % in vergelijking met het eerste kwartaal om uit te komen op 1,24 CHF. De activiteiten “retailbanking” en “verzekeringen” hielden zich kranig, maar de zakenbankactiviteiten leverden 43 %. Dat was te wijten aan de slappe financiële markten, een kredietportefeuille met minder kwaliteit dan die van de concurrenten en het feit dat nog niet alle kosten onder controle zijn.  Dat komt mede omdat CS voor de ontwikkeling van de zakenbankactiviteiten uitgesproken expansieplannen heeft in Europa, en met name in  Duitsland. Na het vertrek van de voormalige co-directeur John Mack, moest de groep hogere lonen betalen om haar andere bankiers in de eigen stal te kunnen houden en om talent bij de concurrentie weg te kapen. In december wil CS echter offensieve maatregelen aankondigen om de kosten beter onder controle te houden. Omdat de interne rivaliteit tussen twee kampen na het verstrek van Mack is weggevallen, maakt de groep zich sterk dat dit zal lukken. Bovendien wil CS haar verzekeringstak Winterthur afstoten door die ofwel naar de beurs te brengen, ofwel te verkopen. De opbrengst van zo’n operatie moet volgens ons ruimschoots volstaan om de ontwikkeling van de zakenbankactiviteiten te financieren.   

Voor 2004 en 2005 verlagen we onze winstverwachtingen per aandeel respectievelijk van 5,93 CHF tot  4,91 CHF en van 6,53 CHF tot  6,07 CHF. Toch blijven we erop vertrouwen dat de directie mits het nemen van de nodige herstructureringsmaatregelen met haar strategie om de zakenbankactiviteiten te ontwikkelen op middellange termijn op het juiste spoor zit. De koers van minder dan 40 CHF houdt al duidelijk rekening met de huidige moeilijkheden. U mag kopen. .

Deel dit artikel