Analyse
Vedior 13 jaar geleden - maandag 12 juli 2004
Voor Vedior, dat een goede positie heeft in gespecialiseerde activiteiten, liggen de kaarten beter dan voor de concurrenten. Maar de groep blijft door de Franse markt belemmerd.  

Koers op het moment van de analyse : 11,29 EUR

Gunstige conjunctuur maar teleurstellende Franse markt

Nu de Europese en de Amerikaanse markten van interim-werk zich globaal genomen verder herstellen, zijn het de meest gespecialiseerde spelers op de markt die er het meest van profiteren. Een marktherstel begint immers altijd eerst in het traditionele segment (arbeiders, administratief personeel) en pas daarna vallen de meer gespecialiseerde takken in de prijzen (boekhouding, informatietechnologie, engineering …). Voor Vedior, dat 30 % van zijn omzet en 50 % van zijn bedrijfswinst uit gespecialiseerde activiteiten haalt, liggen de kaarten dus nu beter dan voor concurrenten Randstad, Adecco e.a. Maar voorzichtig: de koers is, sinds de lage cijfers in 2003, al sneller gestegen dan die van de concurrentie. En Vedior is sterk afhankelijk van de Franse markt (47 % van de omzet), waar het dankzij de nieuwe segmenteringstrategie (vorig jaar ingevoerd) marktaandeel won, maar waar de markt in zijn geheel stagneert en de prijzen nog zwaar onder druk staan. In tegenstelling tot de rest van Europa blijven professionals sceptisch over de Franse markt. We herzien onze vooruitzichten voor dit jaar : voortaan denken we aan 1,05 EUR verlies per aandeel (voordien -1,022 EUR).

Dankzij zijn zeer rendabele gespecialiseerde activiteiten (gezondheid, onderwijs…), de goede geografische spreiding van zijn omzet en de aanwezigheid op veelbelovende nieuwe markten zoals Japan, heeft Vedior zeker meer groeipotentieel dan gemiddeld. Maar boven de Franse markt blijven wolken hangen, reden waarom we het aandeel te duur vinden. Niet kopen, houden als u het al hebt.

 

Deel dit artikel