Analyse
Qiagen 13 jaar geleden - maandag 12 juli 2004
Qiagen was één van de uitzonderingen die zijn lenteschoonmaak bij het begin van de zomer deed.

Koers op het moment van de analyse : 8,90 EUR

Qiagen was één van de uitzonderingen die zijn lenteschoonmaak bij het begin van de zomer deed. De wereldleider voor de productie van genetische onderzoekskits maakte bekend dat hij zijn eenheid voor de productie van synthese-DNA net heeft verkocht. Deze afdeling werd intern uitgebouwd en vervolgens met overnames versterkt (meer bepaald Operon Technologies in 2000 vervolgens SAWADY GROUP in 2001) en kaderde in de groeistrategie van Qiagen die gericht is op de uitbouw van activiteiten die complementair zijn met haar kernactiviteit. Anders dan haar hoofdactiviteit, nl. de extractie en zuivering van nucleïnezuren, (DNA en RNA) waarvoor Qiagen een zekere technologische voorsprong op haar concurrenten heeft, is de productie van synthese-DNA een activiteit met een grote concurrentie waarvoor er nauwelijks instapbarrières zijn. Al bij al zou deze afdeling nooit echt het verwachte rentabiliteitsniveau hebben gehaald en was ze pas vanaf het tweede kwartaal van 2003 rendabel. Qiagen, die eerder al de mogelijkheid van een verkoop had geopperd, heeft nu dus de daad bij het woord gevoegd. We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen omdat Qiagen zich nu op haar kernactiviteit kan concentreren en tevens haar operationele rentabiliteit kan verbeteren. De marges die werden behaald bij de productie van synthese-DNA lagen onder die van de groep. Alleen vinden we de prijs die Qiagen kreeg (24,3 miljoen USD) wat teleurstellend. Bij minder dan één maal de omzet en 5 maal het bedrijfsresultaat, is het minste wat we kunnen zeggen dat Qiagen de kopers, die trouwens oud-werknemers van de groep zijn, niet heeft willen ruïneren.

Bij het goede nieuws melden we eveneens de ondertekening van een leverancierscontract met de Zweeds-Britse farmaceutische groep AstraZeneca. Met dit contract wordt Qiagen de bevoorrechte leverancier van AstraZeneca voor siRNA-molecules die worden gebruikt voor genomische toepassingen.

Hoewel we onze vooruitzichten als gevolg van deze herstructurering van de activiteit van Qiagen naar beneden herzien (de synthese-DNA activiteit vertegenwoordigde 10 % van de geconsolideerde omzet en 7 % van het bedrijfsresultaat), is ze toch gunstig voor de toekomstige winstgroei van de groep. HOUDEN.

Deel dit artikel