Analyse
Northern Investors Co 13 jaar geleden - dinsdag 1 juni 2004

Northern Investors Company (NIC) is sinds 1990 genoteerd op de beurs van Londen. Het fonds is hoofdzakelijk belegd in Britse KMO’s die niet op de beurs genoteerd zijn.

Northern Investors Company (NIC) is sinds 1990 genoteerd op de beurs van Londen. Het fonds is hoofdzakelijk belegd in Britse KMO’s die niet op de beurs genoteerd zijn. Het  kwaliteitsbeheer zou de traditie van uitstekende  performances van dit fonds moeten bevestigen. Wij vinden dat het een plaats in een goed gediversifieerde portefeuille verdient. Kopen.

Beheerder van participaties

NIC neemt al twintig jaar participaties in het kapitaal van kleine en middelgrote Britse ondernemingen die vooral in het noorden van Engeland gevestigd zijn. Vanuit hun kantoren in Newcastle upon Tyne, Edinburg en Reading speuren deze beheerders nauwgezet naar jonge en minder jonge ondernemingen met een meer dan gemiddeld groeipotentieel. Momenteel ontvangt het fonds maar liefst 50 nieuwe investeringsprojecten per maand. De meeste projecten komen echter niet door de eerste fase van de selectieprocedure. Wanneer het investeringsvoorstel wordt aanvaard, volgt een gedetailleerde audit om objectief en uitvoerig vast te stellen wat de sterke en zwakke punten van de onderneming zijn. Met deze grondige analyse kan het fonds de prijs van zijn participatie in het kapitaal van de geanalyseerde onderneming ook beter valoriseren. De hele procedure duurt ongeveer acht tot tien weken. Afhankelijk van het belang van het geïnvesteerde kapitaal zetelt één van de leden van het uitvoerend comité van NIC daarna in de raad van bestuur van de nieuwe participatie. Op deze manier wil het fonds een maximaal rendement van de belegging waarborgen.

Een gediversifieerde portefeuille

Gezien zijn doel (investeren in Britse KMO’s) is het fonds op kleine schaal actief en niet echt gekend, althans niet op het Europese vasteland. Op 31 maart 2004 bedroeg de waarde van zijn 69 participaties 43,5 miljoen GBP of 65,1 miljoen EUR. Het gedeelte niet-genoteerde investeringen vertegenwoordigt hiervan 85 %, het overige gedeelte bestaat uit ondernemingen die genoteerd zijn op de Londense beurs of op het AiM, segment van de Londense beurs voor KMO’s met een sterk groeipotentieel. Deze specialisatie in de Britse economie is ons inziens geen handicap. Wij denken immers dat het groeiniveau van de Britse economie die wordt ondersteund door het positieve klimaat op de arbeidsmarkt en het grote consumentenvertrouwen, boven het Europese gemiddelde zal liggen met respectievelijk 2,9 en 2,7 % voor 2004 en 2005, tegenover 1,8 en 2,3 % voor de eurozone. Hoewel het fonds enkel in Britse ondernemingen investeert, is het sectoraal gezien perfect gediversifieerd. Zo bezit het fonds participaties in de sectoren industriële productie (36 %), diensten (25 %), bouw (13 %) en consumptie (5 %). De rest van de portefeuille bestaat uit ondernemingen die actief zijn in sectoren met een sterkere groei zoals gezondheidszorg/biotechnologie (9 %) of elektronica/informatica (12 %). Naast deze uitstekende sectorale diversificatie is ook de leeftijd van de activa van de portefeuille evenwichtig verdeeld. Hij bestaat zowel uit zogezegd rijpe bedrijven waarvan het activiteitsmodel zijn deugdelijkheid al bewezen heeft als uit jonge starters die (momenteel) nog meer geld nodig hebben dan ze zelf voortbrengen. NIC nam bijvoorbeeld een participatie in het kapitaal van Oxonica (nanotechnologie) en Cambridge Technologie (ontwikkeling van geneesmiddelen tegen vetzucht). Een dubbele diversificatie die uiteindelijk bijzonder nuttig kan blijken wanneer een sector of een onderneming een slechte periode doormaakt.

Solide resultaten

De beursprestatie van NIC hangt uitsluitend af van de evolutie van de waarde van zijn participaties. De voorbije tien jaar is de netto-inventariswaarde van het fonds jaarlijks gemiddeld met 11 % gestegen, terwijl de koers een gemiddelde jaarlijkse performance van 11,5 % realiseert. Ondanks deze (quasi) identieke prestatie, noteert het fonds nog altijd met een disagio van zowat 15 %. Ter vergelijking: de index van de Britse small caps kende een jaarlijkse groei van 3,3 %. Dit is dus een zeer goed resultaat, te meer omdat de volatiliteit (16,7 %) lager is dan die van de index (21,8 %). Hierbij komt nog de regelmatige uitkering van dividenden. Ook hier is het resultaat meer dan behoorlijk. De voorbije 6 jaar is het dividend bijna verdubbeld tot 19 pence, hetzij een rendement van 2,4 %.

Conclusie

Hoewel de historische rendementen geen waarborg zijn voor toekomstige resultaten, zou het fonds volgens ons verder goede resultaten moeten blijven boeken dankzij zijn specialisatie in één van de meest dynamische Europese economieën, de kwaliteit van zijn management en zijn evenwichtige participatieportefeuille. U kunt NIC dus op de Londense beurs kopen (ISIN code: GB0006471394).

Deel dit artikel