Analyse
Corus 13 jaar geleden - maandag 28 juni 2004

De Britse staalgroep is optimistischer dan enkele maanden geleden.

Koers op het moment van de analyse : 38,75 pence

Inspanningen die vruchten afwerpen

De Britse staalgroep is optimistischer dan enkele maanden geleden. In het eerste halfjaar zou ze meer bedrijfswinst maken dan verwacht (verlies in 1ste semester 2003) en er zou een kleine winst inzitten voor de Britse activiteiten (de laatste jaren regelmatig bron van verlies). In de tweede helft van het jaar zou de rendabiliteit verder toenemen, dankzij de door Corus geplande prijsverhogingen voor de komende weken en dankzij de herstructurering die eind 2003 ondernomen werd. Door dit herstelplan zou de rendabiliteit in 2006 op hetzelfde peil als die van de Europese concurrenten van de groep moeten staan dankzij de specialisering van de productie in de Britse fabrieken en de het zich toespitsen op de staalproductie. Over de verkoop van de aluminiumdivisie wordt ondertussen nog altijd onderhandeld. De inspanningen van Corus lijken vruchten af te werpen en we trekken onze ramingen van de winst per aandeel voor dit en volgend jaar op van 1 naar 1,2 pence en van 1,2 naar 1,45 pence. Toch blijven we eraan twijfelen of de groep door haar geringe omvang en bij gebrek aan echte specialisatie in haar productie op middellange en lange termijn in staat zal zijn even goed te doen als haar concurrenten. De koers kan op korte termijn ondersteund worden door goed nieuws i.v.m. de herstructurering, maar de daling van de staalprijzen die vanaf 2005 verwacht wordt, kan de positieve trend afbreken. Correct gewaardeerd aandeel met hoge risicograad. Houden.

 

Deel dit artikel