Analyse
Resultaten bij KBL 13 jaar geleden - maandag 19 april 2004

RESULTATEN BIJ KBL

 

De Luxemburgse privébank Kredietbank Luxembourg (KBL), ook bekend als KB Lux, die vroeger deel uitmaakte van onze selectie,  maakte bekend dat ze over 2003 een winst per aandeel boekte van 9,5 euro. Dat is 6,8 % meer dan in 2002. KBL versterkte opnieuw zijn Europese positie via diverse overnames, waaronder die van het Nederlandse Theodoor Gilissen Bankiers. Ondanks de kosten die overnames met zich brengen, zorgden kostenbesparingsplannen ervoor dat de globale kosten 9,5 % lager lagen dan in 2002. KBL stelt voor om de aandeelhouders over 2003 een brutodividend uit te betalen van 5,83 euro per aandeel. De bank heeft nog steeds behoorlijk mooie toekomstperspectieven en we blijven er vertrouwen op hebben dat ze ook in de toekomst fraaie prestaties zal weten neer te zetten. KBL streeft er op termijn naar dat het paneuropese netwerk van privébanken zou bijdragen tot 50 % à 60 % of zelfs tot 75 % in plaats van tot 30 % zoals nu. Om die ambitie waar te maken zal de bank zich volgens ons echter wat agressiever op de overnamemarkt moeten bewegen. Onlangs zette ze wel al een eerste stap in die richting met de overname van de Belgische privébank Puilaetco. Voorts is het zo dat de hele heisa rond het zogenaamde KB Lux-dossier in verband met fiscale fraude bij de Belgische klanten nog altijd nefast is voor het imago van de bank, en precies die Belgische klanten vormen voor de bank de belangrijkste doelgroep. Kenmerkend voor KBL is ook nog dat er zowel bevoorrechte als gewone aandelen noteren. Het verschil zit hem in het feit dat de bevoorrechte aandelen geen stemrecht hebben. Toch zijn we precies omwille van de negatieve impact van de affaire rond KBL geen koper van de aandelen, noch van de gewone, die volgens ons tegen een correcte prijs noteren, noch van de bevoorrechte die volgens ons goedkoop zijn.

 

KOERS  GEWOON (vet) EN  BEVOORRECHT (zeer dun) AANDEEL KBL EN  EUROPESE BANKSECTOR (dun)


De gewone en bevoorrechte aandelen moeten omwille van de juiste strategische keuzes wellicht de Europese banksector kunnen bijbenen, maar we verwachten niet dat ze beter gaan doen. Daarvoor is het expansiebeleid van KBL niet agressief genoeg
.

Deel dit artikel