Analyse
Wolters Kluwer 14 jaar geleden - maandag 15 maart 2004

WOLTERS KLUWER

 

SECTOR:   media en vrije tijd
BEURS:     Amsterdam
KOERS:     14,20 EUR
RISICO:    ***

 

Dankzij de doorgevoerde kostenreducties en het feit dat de juridische uitgaven in de VS zich sneller blijven herstellen dan voorzien, pakte de Nederlandse uitgeverijgroep zoals aangekondigd in februari met iets betere jaarresultaten uit dan verwacht. Dat neemt niet weg dat de omzet (zonder wisselkoerseffecten en bij gelijkblijvende groepsstructuur) met 2 % achteruitboerde en dat er een courant verlies van 0,14 EUR per aandeel op het bord kwam. Voor het lopende boekjaar rekent de groep slechts op een omzetgroei van maximum 1 %, onvoldoende om de stijging van de kosten (nieuwe herstructureringsmaatregelen, nieuwe investeringen in productontwikkeling) op te vangen. Bijgevolg zullen de marges opnieuw inkrimpen (14-15 %, tegen 17,5 % in 2003). Verwacht wordt dat het resultaat vóór goodwillafschrijvingen en wisselkoerseffecten in 2004 met 16 % zal dalen. Behoudens nieuwe uitzonderlijke goodwillafschrijvingen (impairment) ramen we het verlies dit jaar op 0,02 EUR, waarbij we rekening houden met de huidige koers van de dollar (50 % van de omzet). Volgens ons is de groep wel erg voorzichtig wat 2004 betreft, maar ze sluit niet uit dat het (hoge) dividend behouden blijft. Voor 2005 en 2006 zit er alvast opnieuw winstgroei in, al was het maar als gevolg van de nog geplande besparingen en de positieve invloed op de verkoopcijfers van de nieuw ontwikkelde producten. Het aandeel is aan de dure kant. Houden.

 

WOLTERS KLUWER (in EUR)

 

 

De ontwikkeling van nieuwe producten geeft uitzicht op winstgroei vanaf 2005. Houden.

 

Deel dit artikel