Analyse
Portucel 13 jaar geleden - maandag 22 maart 2004

PORTUCEL

 

SECTOR:   industrie en diensten
BEURS:     Lissabon
KOERS:     1,58 EUR
RISICO:    **

 

De Portugese papierproducent sloot 2003 af met een courante winst van 0,08 EUR per aandeel. De nettowinst daalde met 25,3 %, de omzet met 7,8 %. In volume werd er wel 3,5 % meer papier (75 % van de omzet) verkocht, maar 8,6 % minder papierpulp, terwijl de verkoopprijzen voor beide producten met resp. 8,5 en 8,8 % daalden. De bedrijfsmarge viel dan ook terug van 17,7 naar 11,1 %. Nochtans werden de personeelskosten teruggedrongen, verbeterde het financieel resultaat aanzienlijk (minder schulden) en genoot de groep een gunstiger fiscaal regime. Met het oog op de toekomst vermelden we de geplande nieuwe fabriek op de site Setub├án die vanaf 2006 in gebruik zal genomen worden. Wat de gedeeltelijke privatisering betreft (de staat bezit nog 57 % van de aandelen en 30 % worden verkocht) zijn er vijf kandidaten in de running. De geboden prijs schommelt tussen 1,45 EUR (het opgelegde minimum) en 1,55 EUR per aandeel. We verlagen onze raming van de courante winst voor 2004 van 0,14 naar 0,13 EUR per aandeel. Voor 2005 tippen we op 0,16 EUR. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar het noteert al boven de prijs die voor de aandelen van de staat werd vastgesteld. Het haussepotentieel is o.i. beperkt. Houden.

 

PORTUCEL (in EUR)

Het vervolg van de privatisering stuwt de koers vooruit, maar het potentieel is nu beperkt. Houden.

 

Deel dit artikel