Analyse
Delhaize 13 jaar geleden - maandag 15 maart 2004

DELHAIZE

 

SECTOR:   distributie
BEURS:     Brussel
KOERS:     39,28 EUR
RISICO:    ***

 

Met 2,81 EUR courante winst per aandeel lagen de resultaten 2003 van Delhaize iets boven onze verwachtingen. De nettowinst kwam uit op slechts 1,86 EUR per aandeel wegens éénmalige kosten voor de sluiting van 42 niet rendabele winkels in de VS. De winst werd bovendien negatief beïnvloed door de gedaalde dollar. De groep realiseert immers bijna ¾ van haar omzet in de VS. Bij een constante dollar zou de courante winst vóór goodwillafschrijvingen met 32,2 % gestegen zijn (nu +15,6 %). De gedaalde dollar heeft Delhaize echter geen windeieren gelegd, want het grootste deel van de schulden van de groep is in dollar, wat betekent dat de schuldenberg (omgerekend in euro) fors ingekrompen is. Deze schuldenberg werd eind 2002, begin 2003 beschouwd als de achillespees van Delhaize maar lijkt nu onder controle. Begin 2003 bedroegen de schulden 109 % van het eigen vermogen eind 2003 nog 90 %. Voor het lopende jaar verwacht het management een omzetgroei van zowat 3 % mede dankzij de uitbreiding van het winkelpark met 61 winkels (totaal aantal winkels 2620 !). De courante winst vóór goodwillafschrijvingen zou met zo’n 5 % stijgen. Dat alles uiteraard zonder rekening te houden met mogelijk nieuwe bokkensprongen van de Amerikaanse dollar. Het aandeel is correct gewaardeerd en koopwaardig voor de lange termijn.

 

DELHAIZE (in EUR)

 

 

In 2003 heeft Delhaize diverse malen zijn winstverwachtingen naar boven bijgesteld. Kopen.

 

Deel dit artikel