Analyse
Atenor Group 14 jaar geleden - maandag 29 maart 2004

ATENOR GROUP

 

SECTOR:   financiële (holding)
BEURS:     Brussel
KOERS:     120 EUR
RISICO:    **

 

Ondanks de meerwaarde van 17,20 EUR per aandeel op de verkoop van de eerste 25 % in het vastgoedproject North Galaxy (waarin het voor 47 % participeert), bleef de winst per aandeel van Atenor over 2003 met 4 EUR ruim onder onze ramingen. Oorzaak, de veel duurder dan verwachte herstructurering van de verlieslatende helmenfabrikant Imag. Wellicht zullen de provisies voor de verdere verhuizing van de productie nog op de resultaten 2004 wegen, maar vanaf 2005 moet Imag opnieuw met winst kunnen aanknopen. Daarnaast voerde Atenor vorig jaar een waardevermindering door op Materco-dochter Matlift (verhuur van kranen) die problemen ondervindt wegens de komst van een nieuwe concurrent. Klaarblijkelijk werd deze participatie in 1999 te duur betaald. Wegens de zwakke jaarresultaten werd beslist om het dividend over 2003 ongewijzigd te laten. De volgende 2 boekjaren moet het dividend opnieuw met ±10 % kunnen stijgen dankzij de verkoop van de resterende 2 schijven van North Galaxy, in combinatie met een geleidelijke verbetering bij Imag. We ramen de winst per aandeel voor 2004 en 2005 op resp. 7,80 en 16,40 EUR per aandeel. Terwijl de problemen zich opstapelen bij de industriële participaties, blijft Atenor zeer goede resultaten boeken in zijn vastgoedbusiness, veruit de belangrijkste activiteit. De uitdaging is nu om na het megaproject North Galaxy nieuwe opdrachten te vinden. Momenteel liggen een drietal behoorlijke projecten ter studie Het nettodividend van 4,90 EUR levert een rendement van ruim 4 % op. Correct gewaardeerd aandeel. Houden.

 

ATENOR GROUP (in EUR)

 

De industriële tegenslagen stellen de mooie resultaten van de vastgoedpoot in de schaduw. Houden.

 

 

Deel dit artikel