Analyse
Volkswagen 14 jaar geleden - maandag 23 februari 2004

VOLKSWAGEN VZ

 

SECTOR:   autosector
BEURS:     Frankfurt
KOERS:     26,20 EUR
RISICO:    ***

 

Het dividend 2003 van het VZ-aandeel wordt verlaagd tot 1,11 EUR bruto. Dat is te wijten aan de gevoelige terugval, van de liquiditeiten, zelf het gevolg van de ontsporing van de investeringen en van de daling van de winst. De oorzaak daarvan moet gezocht worden bij de slappe economie, de sterke euro, het feit dat het gamma niet beantwoordt aan de vraag en de zware herstructureringslasten. De winst valt met 58 % terug (iets minder dan gevreesd dankzij de lagere belastingdruk) tot 2,84 EUR per aandeel. 2004 wordt moeilijker dan verwacht : in de VS zal VW opnieuw verlies lijden; in Europa (vooral Duitsland) zal de groep haar prijzen nog verder moeten verlagen wegens de zwakke vraag en in China neemt de concurrentie toe. Tot nu toe valt de verkoop van de Golf V waarvan zoveel verwacht werd, tegen, voornamelijk omwille van de hoge prijs. VW moet dus kortingen toestaan. Dat zal de verkoop aanzwengelen, maar de marges onder druk zetten. Op langere termijn wil VW de rendabiliteit en het peil van de liquiditeiten opkrikken door een kleiner deel van de omzet aan investeringen en onderzoek te spenderen. In het licht van de jongste ontwikkelingen blijkt dat we met onze eerdere winstraming van 4,30 EUR te optimistisch waren voor 2004. We verlagen die nu tot 4 EUR en we herzien ook onze winstgroeivoet op lange termijn. In afwachting van meer details over de rendabiliteit en het niveau van de liquiditeiten op 09/03, kopen we dit goedkope aandeel niet langer. Houden.

 

VOLKSWAGEN VZ (in EUR)

De koers lijdt onder de zwakke rendabiliteit en de gemiste lancering van de Golf V. Houden.

 

Deel dit artikel