Analyse
Solvay 14 jaar geleden - maandag 16 februari 2004

SOLVAY

 

SECTOR:   chemie
BEURS:     Brussel
KOERS:     67,10 EUR
RISICO:    ***

Met 4,78 EUR per aandeel lag de winst in 2003 iets boven de verwachte 4,50 EUR, maar nog altijd 15 % lager dan in 2002. De omzet daalde met 5 % (+1 % zonder wisselkoerseffecten). Grote boosdoener was, naast de futloze conjunctuur, de daling van de dollar tegenover de euro, die niet alleen de in dollar gerealiseerde resultaten bij omzetting naar euro afroomde, maar Solvay ook verplichtte om vooral in de chemie de marges soms in belangrijke mate te verkleinen op straffe van verlies van competitiviteit en marktaandeel. En ook al waren in het vierde kwartaal tekenen van herstel in de chemiesector, voor 2004 blijft de groep voorzichtig. Zo heeft ze bijv. haar investeringsbudget wat teruggeschroefd. Dat laat haar toe om haar schuldenlast te verminderen, maar wij betreuren toch dat er niet meer geld gespendeerd wordt aan het geneesmiddelenonderzoek. Naast de chemische specialiteiten is de farma immers de activiteit waar Solvay voor de toekomst het meest van verwacht. In 2004 zal weliswaar nog altijd 68 % van het investeringsbudget aan de farma toegekend worden, maar dat neemt niet weg dat het bedrag lager ligt dan in 2003 en dat Solvay in vergelijking met de grote farmagroepen minder investeert in onderzoek (ca. 15,5 % van de omzet in farma, tegen soms bijna 19 % bij de grote jongens). Ondanks de voorzichtigheid van het management, laten wij onze raming van de courante winst voor 2004 onveranderd op 5,40 EUR per aandeel (+13 %). Solvay moet immers van het verdere herstel van de chemiesector kunnen profiteren. Dit correct gewaardeerd aandeel blijft koopwaardig.

 

SOLVAY (in EUR)

Het herstel van de chemiesector moet zich in 2004 doorzetten en de koers stimuleren. Koopwaardig.

 

Deel dit artikel