Analyse
Kort nieuws 13 jaar geleden - maandag 12 januari 2004

KORT NIEUWS

· Dexia (+1,9 %) bevestigt dat de winst in 2003 met ca. 10 % is gestegen en voorziet een goed 2004. Kopen.

· In 2003 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's in België met 1,9 %, en niet met 3,8 % zoals gevreesd. Met 17,8 % haalde D'Ieteren (+0,1 %) net niet het beoogde marktaandeel van 18 %, maar haar winstprognoses houdt de groep onveranderd. Houden.

· Kinepolis (+8,3 %) kreeg in 2003 11,4 % minder bezoekers over de vloer (-6,5% bij gelijke groepsstructuur). Niet kopen.

· Van de Velde (+1,3 %) zag zijn omzet in 2003 met 3,1 % groeien. We verhogen onze winstraming. Houden.

· Zonder Thyssen Polymer stegen de verkochte volumes bij Deceuninck (+2,3 %) in 2003 met meer dan 8,5 %. Houden.

· Barco (+2,8 %) trekt zich verder terug uit de grafische sector en versterkt zijn positie in de reuzenschermen voor de evenementenmarkt en zijn positie in de VS. Het aandeel is te duur om te kopen.

· Metro (-2,8 %) en Carrefour (-5,1 %) draaiden in 2003 resp. 4 % en 2,9 % meer omzet. Bij Ahold (+2,5 %) daalde de omzet met 10,5 %. Laat deze drie dure aandelen links liggen.

· GlaxoSmithkline (-5,9 %) moet aan de US-fiscus flink wat achterstallen betalen voor de periode 89-96. En de jaren daarna ? Houden.

· BMW (-6 %) verkocht 14 % meer nieuwe wagens in het 4de kwartaal van 2003. Kopen.

· Vooruitzichten 2004 zonder verrassingen bij EADS (-4 %). Duur aandeel. Verkopen.

· Royal Dutch (-8,9 %) heeft het niveau van zijn bewezen reserves met 20 % naar beneden herzien. Houden.

· Maandag, bij het ter perse gaan van dit nummer, maakte de koers van Adecco een duik van zowat 40 %. De groep zegt niet in staat te zijn op de voorziene datum (04/02) resultaten over 2003 te publiceren. Er wordt voor een nieuw boekhoudkundig schandaal gevreesd. Afblijven.

· Geruststellend nieuws bij Nestlé (+3,6 %) wat de interne groei in de voedingsdivisie en de daling van de kosten betreft. U mag dit weinig riskant en opnieuw correct gewaardeerd aandeel kopen.

Deel dit artikel