Analyse
Waste Connections 14 jaar geleden - maandag 6 oktober 2003

WASTE CONNECTIONS

SECTOR: afvalverwerking
BEURS: New York
KOERS: 36,20 USD
RISICO: ***

Het is geen grote verrassing dat Waste Connections, Amerikaanse groep gespecialiseerd in de verwerking van vaste afvalstoffen, heeft bekendgemaakt dat twee overnames in Californië rond zijn, wat het aantal overnames voor het 3de kwartaal 2003 dus op acht brengt. In totaal heeft Waste Connections zopas een jaarlijkse omzet van 50 miljoen USD verworven en het bedrijf zou niet al te veel moeite mogen hebben om de resterende 10 miljoen USD te verwerven en aldus zijn doelstelling van 60 miljoen USD jaarlijkse omzet te bereiken. De directie is immers reeds aan het onderhandelen met diverse "doelgroepen" voor een totaal van 200 miljoen USD jaarlijkse omzet ! Het overnameprogramma zit dus duidelijk op het goede spoor, wat de beleggers zou moeten geruststellen die zich de afgelopen maanden zorgen maakten over de opgelopen achterstand. Steunend op deze vooruitgang heeft de directie bekendgemaakt dat de groep de bovenkant van de vork van zijn omzetramingen voor het 3de kwartaal zou moeten bereiken, dit is 146 miljoen USD. Ze moest echter wel haar ramingen voor het bruto bedrijfsresultaat (vóór afschrijvingen) met 2 % verlagen voor het 3de kwartaal en dus voor heel 2003. De oorzaak ? Enerzijds een groter percentage overnames dan voorzien in de groepsomzet. Deze overgenomen bedrijven hebben echter over het algemeen lagere marges dan die van de groep en hebben aanvankelijk dus een licht negatieve invloed op de bedrijfsmarges. Anderzijds heeft de hevige neerslag in het zuidoosten van de Verenigde Staten in het 3de kwartaal gewogen op de operationele kosten. Hoe het ook zij, de perspectieven op middellange termijn blijven uitstekend : de overnamekansen blijven niet uit en het economische herstel dat de voorbije twee maanden waargenomen werd in de Verenigde Staten zou de afvalverwerkende sector moeten steunen. Bovendien zouden de laatste overnames Waste Connections moeten toelaten zijn "internalisatiegraad", dit is het gedeelte afval verwerkt in zijn eigen fabrieken, op te trekken tot 67 % op het einde van dit 3de kwartaal tegenover 62 % op het einde van het 2de kwartaal. Bijgevolg zou zijn bedrijfsrentabiliteit de komende maanden moeten verbeteren.

De vooruitzichten zijn goed en de directie van Waste Connections heeft de twijfel weggenomen die totnogtoe op de koers woog, namelijk het overnameprogramma. KOPEN.

WASTE CONNECTIONS IN USD

 

Deel dit artikel