Analyse
Sioen 14 jaar geleden - maandag 20 oktober 2003

SIOEN INDUSTRIES

SECTOR: consumptiegoederen
BEURS: Brussel
KOERS: 8,42 EUR
RISICO: **

Sioen draaide in het eerste semester 14 % meer omzet (+6 % zonder overnames). De winststijging bleef evenwel beperkt tot 2,1 %. Oorzaken : de lagere winstmarges bij de nieuwe acquisities en hogere afschrijvingen (nieuwe machines en overnames), goodwillafschrijvingen en financiële lasten (intresten). Dat de winst uiteindelijk toch nog toenam dankt de technische textielgroep uitsluitend aan de lagere aanslagvoet ! Voor de rest van het jaar blijft de groep voorzichtig optimistisch. De omzet zou verder groeien, maar de nettowinst zou lager uitvallen dan in de eerste helft van het jaar. Zo staan de marges in de confectiedivisie (beschermkledij; ±25 % van de omzet) sterk onder druk door de concurrentie uit China en is Roltrans (dekzeilen voor vrachtwagens) nog verlieslatend (rendabel in 2004). De recent overgenomen automotive divisie van Pennel (folies en kunststoffen voor de binnenafwerking van voertuigen) daarentegen zou positief tot de winst bijdragen. Wij hebben onze ramingen van de winst per aandeel voor dit jaar van 0,58 naar 0,36 EUR en voor 2004 van 0,76 naar 0,64 EUR verlaagd. Momenteel staan de marges zwaar onder druk (concurrentie en investeringen), maar ons inziens zal de doorgedreven verticale integratie en het grotere gewicht van nicheproducten met hogere winstmarges zoals airbags, filters,… op middellange termijn vruchten afwerpen. Het aandeel blijft correct gewaardeerd, maar is op het randje van duur. Kopen tot 9 EUR.

SIOEN (in EUR)

Het tij is gekeerd en gesteund door de langetermijnperspectieven

 

Deel dit artikel