Analyse
Onder de loep 14 jaar geleden - maandag 6 oktober 2003

ONDER DE LOEP

TELEFONICA

SECTOR: telecomoperatoren
BEURS: Madrid
KOERS: 10,65 EUR
RISICO: **

Telefonica, de grootste telecomoperator in Spanje en Latijns-Amerika, heeft zoals de meeste van zijn sectorgenoten zwaar geleden onder het uiteenspatten van de beurszeepbel. Over het algemeen blijven we erg voorzichtig met betrekking tot de telecomsector, maar volgens ons beschikt Telefonica over voldoende troeven om een aankoop te wagen.

Europa : beperkte groeivooruitzichten

Sinds de Europese telecommunicatiemarkt in de loop van de jaren 90 geliberaliseerd werd, zien de nationale telefoonmaatschappijen de inkomsten uit de vaste telefonie teruglopen. Dat komt omdat ze de markt moeten delen met andere concurrenten en door de opkomst van nieuwe technologieën zoals de mobiele telefonie of satellietverbindingen. Bovendien wordt de regelgeving inzake concurrentie steeds strenger. Daarvan zijn met name groepen met een (te) sterke positie op hun nationale markt het slachtoffer. Zo legde de ter zake bevoegde Spaanse overheid Telefonica, dat nog altijd 83 % van de vaste telefonie op zijn thuismarkt in handen heeft, in 2002 een reële (buiten inflatie) tariefverlaging van 4,4 % op. Ondertussen groeit de tak breedbandtoegang tot internet wel razendsnel, maar voorlopig is hij nog te klein om de terugval in de vaste telefoongesprekken te compenseren. Wat de mobilofonie betreft – Telefonica bezit nog altijd 92,7 % van haar mobilofoniedochter die naar de beurs gebracht werd – wordt het steeds moeilijker om nieuwe klanten te winnen (hoge penetratiegraad). De winst moet nu eerder komen uit het opdrijven van de inkomsten per klant. Aangaande de mobilofonie van de derde generatie, de fameuze UMTS, blijft het voorlopig koffiedik kijken wat die aan winst zal opleveren (UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System, een technologie die mobiel internet- en ander dataverkeer tegen hoge snelheid mogelijk maakt).

Latijns-Amerika neemt het over

Telefonica haalde in het eerste semester van dit jaar 32,2 % van zijn omzet en 29,7 % van zijn winst vóór afschrijvingen in Latijns-Amerika. De groep is de grootste telecomoperator van het continent en heeft zich vooral in het mobiele segment een stevige positie opgebouwd (nummer 1 in Brazilië en nummer 2 in Mexico). In tegenstelling tot Europa zijn de groeivooruitzichten in Latijns-Amerika meer dan behoorlijk (zwakke penetratiegraad zowel voor vaste als voor mobiele telefonie). De keerzijde van de medaille is de economische en politieke instabiliteit van de regio, met o.m. sterk schommelende munten, wetswijzigingen... De Mexicaanse economie die dicht bij de Amerikaanse aanleunt lijkt niet onmiddellijk bedreigd, maar de situatie in Brazilië oogt op korte termijn nog kwetsbaar door haar banden met Argentinië dat er momenteel slecht aan toe is. De gematigdheid van het programma van de socialistische president die sinds het begin van het jaar Brazilië leidt, doet het politieke risico dan weer afnemen. Wat er ook van zij, zoals bij de jongste crisis in Argentinië gebleken is, weet de groep haar kosten goed in de hand te houden en we vertrouwen erop dat het management ook een nieuwe periode van onrust het hoofd zal kunnen bieden. Op langere termijn verwachten we overigens dat de instabiliteit in de regio zal verminderen naarmate de economische ontwikkeling vordert.

Weloverwogen strategie

Op het einde van de jaren 90 heeft Telefonica, net als zijn concurrenten, enkele ongelukkige investeringen gedaan : UMTS-licenties in Duitsland en Italië, een mislukte diversificatie naar de mediasector... Maar de investeringen van de Spaanse groep waren over het algemeen minder geldverslindend dan die van haar concurrenten. Ze kan dan ook bogen op een van de meest solide financiële situaties van de sector. Het nieuwe management heeft ondertussen een punt gezet achter het Europese UMTS-avontuur (behalve in Spanje) en wil in de toekomst haar krachten vooral wijden aan het verbeteren van de rendabiliteit, een punt waarop de groep al goed scoort. Daarnaast is Telefonica, dat vroeger de gegenereerde middelen bijna integraal investeerde, van plan om zijn aandeelhouders meer in de vruchten van zijn inspanningen te laten delen. Het dividend over 2003 wordt met 60 % opgetrokken tot 0,40 EUR bruto en levert een brutorendement van 3,8 % op (2,42 % na Spaanse en Belgische voorheffing), een van de hoogste van de sector. Daarnaast gaat de groep eigen aandelen terugkopen, wat de winst per aandeel positief zal beïnvloeden (winst moet over minder aandelen verdeeld worden). Dat wil niet zeggen dat ze een investeringsstop afkondigt, maar ze zal wel selectiever te werk gaan, met de nadruk op Latijns-Amerika. De groep zit er financieel alvast stevig genoeg voor om een eventuele gunstige overnamekans te kunnen grijpen.

EVOLUTIE TELEFONICA
(in EUR)

Na het uiteenspatten van de beursbel, heeft Telefonica een nieuwe start genomen en het potentieel is nog niet uitgeput. Kopen.

Advies

Grosso modo blijven de verwachtingen inzake winstgroei voor de telecomsector zwak, maar volgens ons vormt Telefonica een uitzondering dankzij de activiteiten in Latijns-Amerika, zijn hoge rendabiliteit en zijn financiële soliditeit. Voorts zien we de voorzichtige investeringsstrategie en de aandeelhoudersvriendelijke politiek als troeven die de koers op korte en middellange termijn moeten ondersteunen. Voor 2003 ramen we de courante+ winst per aandeel op 0,65 EUR. Voor 2004 tippen we op 0,72 EUR. Van de telecomoperatoren is British Telecom goedkoper, maar wij geven de voorkeur aan het correct gewaardeerde Telefonica dat meer groeipotentieel biedt. Koopwaardig.

 

Deel dit artikel