Analyse
D'Ieteren 14 jaar geleden - maandag 8 september 2003

D'IETEREN

SECTOR: autosector
BEURS: Brussel
KOERS: 151,60 EUR
RISICO: **

De omzet is in de eerste helft van het jaar niet met 5 % gedaald zoals eind juni aangekondigd, maar met 7,6 %. De winst viel met 38 % terug. Dat was bijna uitsluitend te wijten aan de ineenstorting van de marges in de autoverhuur. Door het overaanbod op de markt en de grotere vraag naar goedkopere wagens (zwakke conjunctuur) staan de prijzen zwaar onder druk, maar omdat het aantal verhuringen bleef toenemen (+1,7 %) kon dochter Avis Europe noch haar personeelsbestand noch haar wagenpark inkrimpen. Voor de tweede helft van het jaar blijven de vooruitzichten onzeker. In de autodistributie (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche...) bleef de winst stabiel, en dat ondanks de inkrimping van de markt (-10,2 %) en het verlies aan marktaandeel (17,1 % tegen 17,8 %). De groep slaagde erin de marges op peil te houden dankzij een betere productmix (meer luxemodellen) en een daling van de toegestane kortingen. In het tweede semester moet D'Ieteren zijn marktaandeel dankzij de recente gelanceerde modellen opnieuw tot zowat 18 % kunnen uitbreiden. Maar de marketingkosten i.v.m. de uiterst belangrijke lancering (november) van de nieuwe Golf 5 (20 % van de omzet) zullen op de winstmarges wegen. Het zo goed als niet conjunctuurgevoelige Belron (Carglass, Autoglass...) ten slotte presteerde in het eerste helft van 2003 stukken beter dan verwacht en zal dit jaar meer tot de winst bijdragen dan wij oorspronkelijk dachten. Per saldo laten we onze raming van de courante+ winst zo goed als ongewijzigd op 8,49 EUR per aandeel. Het ergste zou achter de rug moeten zijn, maar het aandeel blijft duur. Houden.

D'IETEREN / AVIS EUROPE

D'Ieteren (vet, basis 100) volgt de koers van Avis dat vooruitloopt op een herstel van de autoverhuur. Houden.

Deel dit artikel