Analyse
Telindus 14 jaar geleden - maandag 25 augustus 2003

TELINDUS

SECTOR: spitstechnologie
BEURS: Brussel
KOERS: 7,33 EUR
RISICO: ***

Telindus kon voor het eerste semester eindelijk nog eens met een positief resultaat uitpakken, al is dit wel louter aan een boekhoudkundige ingreep te danken (terugneming van een waardevermindering op eigen aandelen). De groep slaagde er ondanks de moeilijke marktomstandigheden in bij een kleine omzetstijging (+2 %) toch een licht positief bedrijfsresultaat+ voor te leggen dankzij de daling van de kosten. In de toekomst wil Telindus nog meer de nadruk leggen op dienstverlenende activiteiten die regelmatige en stijgende inkomsten genereren. Momenteel maken het verkopen en installeren van netwerken nog steeds 68 % van de omzet uit, terwijl ze slechts 1/3 van de winst leveren. Bedoeling is op termijn qua omzet tot een fifty-fifty verdeling tussen beide activiteiten te komen. Onlangs werd overigens een 5-jarige raamovereenkomst met de Vlaamse overheid getekend voor de levering van ICT-diensten (informatie- en communicatie technologie). Daarnaast wil de groep die over ca. 60 miljoen euro cash beschikt weer op overnamepad. Doelwit zijn servicegerichte bedrijven met een winstmarge van minstens 5 %. Een eerste overname wordt over 3 à 6 maanden verwacht. Voor heel het jaar mikt Telindus op een omzetstijging van een kleine 6 % en een positief resultaat, ambities die ons inziens haalbaar zijn. Voor 2003 hebben we onze winstraming van 0,03 naar 0,10 EUR per aandeel opgetrokken, voor 2004 van 0,10 naar 0,11 EUR. Het aandeel is evenwel duur. Houden.

TELINDUS (in EUR)

De herstructurering werpt vruchten af, maar het koerspeil van 2000 is nog ver verwijderd. Houden.

Deel dit artikel