Analyse
Prudential 14 jaar geleden - vrijdag 1 augustus 2003

Prudential

427.75 pence (31/07)

De Britse levensverzekeraar Prudential beleefde een moeilijk eerste halfjaar. De winst per aandeel lag 67,2 % lager dan in het eerste semester van 2002 en daalde tot 6,97 pence. Zowel in Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten bemoeilijkten de lage intrestvoeten en de volatiliteit van de aandelenmarkten de verkoop van de producten. Vandaar dat de groep haar nieuwe dividendbeleid bevestigde dat eind februari werd aangekondigd : het tussentijdse dividend wordt met 40 % verlaagd om zo de reserves aan te vullen die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de groep. Met name in Azië, een regio die nu al goed is voor 12,5 % van de totale verkopen en voor 14 % van de globale winst, wil Prudential nog meer groeien. Het groeipotentieel van de inkomsten en de winsten in de Aziatische landen deed het management besluiten om de steven naar het Verre Oosten te wenden en de activiteiten in Duitsland en Frankrijk stop te zetten. Op de Britse thuismarkt is Prudential na het sluiten van een partnerschapsakkoord met verzekeraar Zurich om diens distributienetwerk - het best uitgebouwde van het land - te gebruiken, goed geplaatst om snel te kunnen profiteren van een eventuele ommekeer van de conjunctuur. Temeer omdat Prudential over gerenommeerde, vernieuwende en concurrentiële producten beschikt. De groep moet er normaal gezien ook in slagen om tegen eind 2003 een kostenbesparingsprogramma te realiseren dat goed is voor een besparing 10 pence per aandeel. Eind juni was immers al 78 % van dat programma gerealiseerd. De enige activiteit waarvoor de groep nog op een eventuele expansie op het Europese vasteland mikt is die van de on linebank Egg, die momenteel wel nog verlieslatend is, met name als gevolg van de problemen om in Frankrijk klanten te winnen. De doelstellingen voor 2005 zijn er verlaagd, hoewel de groep haar investeringen zal verdubbelen, want in Groot-Brittannië ontpopt Egg zich getuige een forse winststijging, stilaan tot een succesverhaal. Tegen de huidige koers straft de beurs volgens ons op een overdreven manier de impact af van de moeilijkheden waarmee Prudential kampt. Volgens ons behoren de perspectieven op middellange en lange termijn tot de beste van de Britse verzekeringssector. Ondanks het fors lagere dividend mag u dit goedkope aandeel kopen.

Op basis van de goede perspectieven moet het aandeel zijn koersstijging kunnen voortzetten. Kopen.

Deel dit artikel