Analyse
Interim keuzedividend bij ABN Amro... 14 jaar geleden - dinsdag 19 augustus 2003

INTERIM KEUZEDIVIDEND BIJ ABN AMRO…

De Nederlandse bank ABN-AMRO keert nu al een tussentijds dividend uit over het boekjaar 2003. U hebt daarbij de keuze tussen een dividend in baar geld of in de vorm van nieuwe aandelen. In tegenstelling tot wat vroeger het geval was, is die laatste mogelijkheid niet langer fiscaal interessanter.


Cash...

Over de eerste zes maanden van 2003 keert ABN-AMRO vanaf 3 september eerstkomend een dividend uit van 0,45 euro per aandeel. Van dat bedrag gaat wel 25 % Nederlandse dividendbelasting af, evenals 25 % Belgische roerende voorheffing. Er bestaat weliswaar een mogelijkheid om via de Belgisch-Nederlandse overeenkomst ter voorkoming van de dubbele belasting, 10 % van de Nederlandse belasting te recupereren, maar ook in dat geval gaat er zo'n 35 % van het brutodividend af.

...of nieuwe aandelen

U kunt ook opteren voor een dividend in nieuwe aandelen. Op 28 augustus, na de sluiting van de beurs van Amsterdam, zal worden bekendgemaakt hoeveel aandelen u moet hebben om recht te hebben op één nieuw aandeel. Als het aantal aandelen in uw bezit niet precies overeenkomt met de hoeveelheid die u nodig hebt om nieuwe aandelen te verwerven, zult u kunnen bijbetalen in contanten. Tot en met 27 augustus kunt u uw keuze bekend maken. Als u dat niet expliciet doet, zal uw bank wellicht opteren voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen.

Keuze voor nieuwe aandelen niet langer fiscaal interessanter

ABN-AMRO heeft nog steeds mooie winstperspectieven en het aandeel blijft interessant. U mag dan ook opteren voor een dividend in nieuwe aandelen. In tegenstelling tot vroeger is dat wel fiscaal niet langer interessanter, want zoals blijkt uit een omzendbrief van het ministerie van financiën (zie ook BW nr. 1125 p. 14 en www.fisconet.fgov.be) is de uitkering van het interimdividend in gewone aandelen voortaan onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 %.

KOERS VAN HET AANDEEL ABN AMRO

ABN-AMRO heeft volgens ons nog steeds mooie langetermijnperspectieven. U mag dan ook kiezen voor een interimdividend in aandelen, hoewel dat niet langer fiscaal interessanter is dan een dividend in baar geld.

Deel dit artikel