Analyse
Bekaert 15 jaar geleden - vrijdag 1 augustus 2003

BEKAERT

42,21 EUR (31/07)

Het Kortrijkse staaldraadbedrijf Bekaert boekte tijdens het eerste semester zoals verwacht een winst die vier keer hoger lag dan in de eerste jaarhelft van 2002. Net als bij veel andere Europese bedrijven leed de omzet bij Bekaert nochtans onder de koersval van de dollar, zodat hij 5,4 % lager uitkwam. De afdeling staaldraad kampte bovendien met de negatieve gevolgen van de zwakke conjunctuur op de traditionele Europese en Amerikaanse markten. De spectaculaire winststijging is dan ook te danken aan een samenspel van factoren. In de eerste plaats vielen de hoge herstructureringskosten weg die er in het eerste semester van 2002 nog wel waren. Voorts profiteerde de afdeling staalkoord, die zonder rekening te houden met de wisselkoerseffecten een omzetstijging van 13 % boekte, van de stevige groei in centraal Europa en vooral in China. Het afstoten van Unisolar, dat in 2002 nog een negatieve impact had op de winst, en de lagere financiƫle - en overnamelasten (goodwillafschrijvingen) droegen eveneens bij tot de hogere winst. De groep blijft echter voorzichtig en waagt zich voor de tweede jaarhelft niet aan prognoses. Het lang verwachte herstel vertaalt zich immers nog niet in een sterkere activiteit en over de verdere evolutie van de wisselkoersen hangt een waas van onzekerheid. Voorts blijft Bekaert veel verwachten van de Chinese markt, waar het nieuwe investeringen plant.

Voor 2003 verwachten we 3,86 EUR winst per aandeel. Voor 2004 rekenen we op een verbetering van de marges en mikken we op een winst van 4,36 EUR per aandeel.. Het aandeel is correct gewaardeerd. Kopen.

De spectaculaire winststijging was verwacht en had geen invloed op de koers. Kopen.

Deel dit artikel