Analyse
Waste Connections 15 jaar geleden - maandag 28 juli 2003

WASTE CONNECTIONS

SECTOR: afvalverwerking
BEURS: New York
KOERS: 33,43 USD
RISICO: ***

Ondanks een winst per aandeel van 0,59 dollar in het 2de kwartaal 2003, conform de marktverwachtingen, zag Waste Connections, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de verwerking van vaste afvalstoffen, zijn aandeel op de dag van de bekendmaking van zijn resultaten tot 8,78 % dalen tijdens de sessie om af te sluiten met een terugval van 2,20 %. De beleggers hebben eens te meer rekening gehouden met het overnameprogramma dan met de resultaten. De groep voorzag immers een omzet tussen 585 en 595 miljoen dollar over heel haar boekjaar 2003, waarvan 60 miljoen door middel van overnames. Totnogtoe heeft ze nog maar 39 miljoen dollar van de jaarlijkse omzet verworven, dit is 65 % van de voorziene 60 miljoen. Bovendien is het zo dat hoe later op het jaar bedrijven overgenomen worden, hoe minder hun resultaten wegen in de geconsolideerde resultaten van de overnemende groep. Zo zal een bedrijf dat 100 miljoen dollar omzet boekt en op 30 september overgenomen wordt slechts 25 miljoen dollar wegen in de geconsolideerde rekeningen van het jaar van overname.

Deze vertraging in het overnameprogramma heeft de groep ertoe aangezet haar winstramingen met 4 % te verlagen voor het 3de kwartaal en bijgevolg over heel 2003. Door deze tegenslag herzien wij onze winstramingen voor de komende jaren uit voorzorg licht neerwaarts, waardoor onze koersdoelstelling daalt van 56 tot 54 USD. Op middellange/lange termijn blijft het aandeel zijn potentieel behouden. De vertraging in het overnameprogramma is veeleer ontstaan door de administratieve rompslomp, vermits gemeentes niet zo gemakkelijk exclusieve contracten verlenen voor de verwerking van hun afval, dan door het gebrek aan externe groeiopportuniteiten. De directie heeft immers maar liefst 500 mogelijke doelgroepen voor ogen die een jaarlijkse omzet van 1,9 miljard USD zouden kunnen genereren. Mogelijkheden genoeg dus en de groep beschikt over de middelen om haar ambities waar te maken ! Alleen al voor dit jaar zou ze een cashflow tussen 70 en 75 miljoen dollar moeten genereren na aftrek van 60 miljoen dollar investeringen.

Hoewel wij geen grote verrassing verwachten in het 3de kwartaal, zou de voorziene opening van verschillende stortplaatsen de resultaten van het 4de kwartaal kunnen stimuleren. Wij vinden dat de markt zich weer te veel concentreert op de opgelopen achterstand van Waste Connections in haar externe groeiproces. KOPEN.

EVOLUTIE VAN WASTE CONNECTIONS IN USD

 

Deel dit artikel