Analyse
ASML 14 jaar geleden - maandag 28 juli 2003

ASML

SECTOR: halfgeleiders
BEURS: Amsterdam
KOERS: 11.09 EUR
RISICO: ****

Hoewel de resultaten van het 2de kwartaal 2003 van de Nederlandse fabrikant van lithografische machines ASML een lichte verbetering tonen tegenover het eerste, blijven de cijfers teleurstellend en dit hoofdzakelijk door de druk op de prijzen. De verkopen kennen immers een daling op jaarbasis met 46 % tot 329,1 miljoen euro terwijl het nettoverlies 63,5 miljoen euro bedraagt tegenover een winst van 9,4 miljoen een jaar voordien. De directie verwacht weinig verbetering op korte termijn en het niveau van het orderboekje is evenmin hoopgevend. Op 30 juni telde het 62 machines tegenover 87 drie maanden voordien en in het 2de kwartaal werden slechts 3 machines besteld ! We moeten terugkeren tot 1998 en tot de Aziatische crisis om een spoor te vinden van dergelijke lage niveaus… In deze omstandigheden wordt het moeilijk de financiële doelstellingen te bereiken.

Om zijn kostenstructuur aan te passen aan de zwakke vraag, heeft het bedrijf een 2de herstructureringsplan bekendgemaakt waarbij 550 extra banen geschrapt zullen worden, dit is 11 % van het personeel. Spijtig genoeg zal dit plan niet volstaan om de verliezen van het 1ste halfjaar te compenseren vermits de eerste vruchten ten vroegste eind dit jaar verwacht worden.

Voortaan voorzien wij voor het huidige boekjaar een verlies per aandeel van 0,33 EUR tegenover voordien een break-even in het nettoresultaat per aandeel (0,01 EUR). De onzekerheid omtrent een herstel van de activiteit en de koersstijging van de afgelopen maanden zetten ons ertoe aan een meer afwachtende houding aan te nemen. HOUDEN maar NIET MEER KOPEN.

EVOLUTIE VAN ASML IN EUR

 

Deel dit artikel