Analyse
Olitec 14 jaar geleden - maandag 2 juni 2003

OLITEC

SECTOR: modems
BEURS: Parijs NM
KOERS: 5,90 EUR
RISICO: *****

Uitgezonderd een publicatie in het "Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires" (Frans bulletin waarin verplichte berichten van bedrijven gepubliceerd worden, zoals resultaten, uitgifte van aandelen, fusies,...) was de Franse modemfabrikant Olitec erg discreet over zijn resultaten voor het boekjaar 2002. En dat is begrijpelijk ! Over heel 2002 bedroeg de omzet 28,7 miljoen euro, een daling van 10 % tegenover het boekjaar 2001. Het licht positieve exploitatieresultaat van 142 000 euro vloeit dan weer vooral voort uit uitzonderlijke, eenmalige orders van diverse internetproviders, zoals Tiscali, in het 4de kwartaal 2002.

De slechte economische conjunctuur kan echter niet de enige verklaring zijn voor de daling van de verkopen. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de concurrentie steeds meedogenlozer wordt, met name vanwege het Amerikaanse US Robotics, wereldleider in modems. Hierdoor ondervindt Olitec moeilijkheden om zich te vestigen op de buitenlandse markt waar het slechts 2 % van zijn omzet genereert ! Op de ADSL-markt (hoog debiet) weigert de historische operator France Télécom overigens nog steeds zijn ADSL-modems om ogenschijnlijk technische redenen te commercialiseren. Er ligt nochtans nog veel ADSL-potentieel voor Olitec in het verschiet in Frankrijk. De Franse eerste minister Jean-Pierre Raffarin wil het aantal ADSL-abonnees tegen 2007 immers doen stijgen tot 10 miljoen tegenover 1,7 miljoen op 31 december 2002.

Het veto van France Télécom weegt nog steeds op de koers. Zolang deze situatie aanhoudt, moet er geen forse stijging van de koers verwacht worden. HOUDEN.

EVOLUTIE VAN OLITEC IN EUR

 

Deel dit artikel