Analyse
Telefonica 15 jaar geleden - maandag 19 mei 2003

TELEFONICA

SECTOR: telecomoperatoren
BEURS: Madrid
KOERS: 9,58 EUR
RISICO: **

Door de devaluatie van de Zuid-Amerikaanse munten daalde de omzet in het eerste kwartaal met 13 % (+5 % bij gelijkblijvende groepsstructuur en wisselkoersen), maar de winst per aandeel steeg met 83 % tot 0,11 EUR dankzij lagere kosten en minder investerings- en financiële lasten. In de vaste telefonie zag de groep haar omzet met 2 % dalen, terwijl haar marktaandeel o.i.v. de liberalisering in versneld tempo verder afbrokkelde. In de mobiele telefonie (50 % van de bedrijfswinst) stegen de winstmarges in Spanje van 25 naar 29 %, ruim voldoende om de zwakke prestatie in Latijns-Amerika te compenseren. Op lange termijn is het in deze regio dat volgens ons de beste groeikansen voor Telefonica liggen. De groep is met name goed gepositioneerd in Brazilië en Mexico waar de penetratiegraad van de telecom vrij zwak blijft. Tegen 2006 wil het management via investeringen in Latijns-Amerika de globale omzet van de groep met 50 % doen toenemen, waarbij de rendabiliteit op het huidige peil moet blijven. Rekening houdend met de huidige broosheid van de Latijns-Amerikaanse economieën en met het feit dat de Spaanse markt, zeker in de vaste telefonie, nagenoeg verzadigd is, lijkt ons dit wat hoog gegrepen. Bovendien is het niet uitgesloten dat de reglementering inzake telecom, met name in de mobilofonie, verstrakt wordt. Voor 2003 en 2004 ramen we de winst op resp. 0,53 en 0,64 EUR per aandeel. Voor de middellange termijn zijn we minder optimistisch dan het management. We zijn dan ook geen koper van dit correct gewaardeerde aandeel. Houden.

TELEFONICA (in EUR)

De groep ontsnapt niet aan de crisis, maar de solide financiële situatie is een borg op lange termijn. Houden.

Deel dit artikel