Analyse
ENI 15 jaar geleden - maandag 19 mei 2003

ENI

SECTOR: energie (petroleum)
BEURS: Milaan
KOERS: 13,37 EUR
RISICO: *

In het eerste kwartaal is de courante winst met 37 % gestegen, een iets beter resultaat dan we verwachtten. Ondanks de daling van de dollar tegenover de euro, is de winst stroomopwaarts (exploratie en productie) met 35 % toegenomen dankzij de hoge petroleumprijs (+49 % t.o.v. het eerste kwartaal 2002) en de toename (+4 %) van de productie. Die winstgroei ligt wel een stuk lager dan bij de concurrenten, maar dat komt omdat ENI door het belang van zijn gasactiviteiten minder sterk reageert op de schommelingen van de olieprijs. In de afdelingen gas en energie en raffinage en distributie namen de verkochte volumes en de prijzen aanzienlijk toe en steeg de bedrijfswinst met resp. 7 en 89 %. Voor het ganse jaar mikt ENI op een groei van zowat 6 % van de olie- en gasproductie (wat meer is dan het gemiddelde van de sector), in lijn met de gemiddelde vooropgestelde groeivoet tot 2006. We houden onze schattingen van de winst per aandeel voor 2003 en 2004 ongewijzigd op 1,27 en 1,35 EUR. ENI heeft de belegger heel wat te bieden : aantrekkelijke groeivooruitzichten, een hoog dividend en de voortzetting van de terugkoop van eigen aandelen. U mag dit correct gewaardeerde aandeel kopen.

ENI (in EUR)

Olieprijs, dividend en terugkoop van aandelen ondersteunen de koers die op termijn nog hoger kan. Kopen.

Deel dit artikel