Analyse
BCP 15 jaar geleden - maandag 5 mei 2003

BCP

SECTOR: financiële sector
BEURS: Lissabon
KOERS: 1,30 EUR
RISICO: *

Bij gelijkblijvende structuur en wisselkoersen is de kwartaalwinst met 43 % gedaald. De zwakke conjunctuur woog vooral op de effectenhandel, het fondsenbeheer en de zakenbank. Dankzij het dynamisme van de tak vastgoedkrediet (+20 %) nam de rentemarge (verschil tussen de uit toegestane leningen ontvangen en op deposito’s betaalde intresten) toe met 9,4 %. Maar rekening houdend met de daling van het rendement op effecten, bedraagt de stijging slechts 0,5 %. Die was grotendeels te danken aan het boekhoudkundige effect van de volledige integratie van de Poolse dochter Bank Millenium, want zonder haar zou de marge lichtjes gedaald zijn. De bankinkomsten (marge op normale activiteiten zonder rekening te houden met de beleggingsportefeuille) dalen met 7,5 %, voornamelijk als gevolg van de ongunstige evolutie van de tradingactiviteiten (aankoop/verkoop van effecten), maar ook door de stijging van de personeels- en administratieve kosten en van de afschrijvingen, te wijten aan de integratie en de gebrekkige productiviteit van de Poolse dochter. We hebben onze ramingen van de winst per aandeel voor 2003 herzien van 0,15 naar 0,14 EUR. Polen en Griekenland (waar BCP ook aanwezig is) zijn beloftevolle markten, maar gezien de zwakke conjunctuur, zijn we geen koper van dit nochtans goedkope aandeel. Houden.

BCP (in EUR)

Het aandeel is goedkoop geworden, maar de vooruitzichten blijven zwak. Houden, maar niet kopen.

Deel dit artikel