Analyse
VNU 14 jaar geleden - maandag 24 maart 2003

VNU - Meeste afdelingen moeten winstmarges versterken

SECTOR: media en vrije tijd
BEURS: Amsterdam
KOERS: 24,92 EUR
RISICO: **

€€Ingevolge de desinvesteringen van 2001 (verkoop van consumentenmagazines en van educatieve uitgaven) en de daling van de dollar (55 % van de omzet) zag uitgeverij VNU haar omzet in 2002 met 11 % terugvallen. Zonder die twee factoren nam de omzet met 1 % af door de forse daling van de reclame-inkomsten in de afdeling Business Information. Dankzij de daling van de financiële lasten (minder schulden) en van de aanslagvoet steeg de courante winst per aandeel van 0,04 naar 0,81 EUR. Behalve in de telefoonboeken bleven de marges in alle divisies op peil of verbeterden ze. Wat het lopende boekjaar betreft, verwachten we dat zowat alle activiteiten er zullen in slagen om hun omzet en winst op te krikken, behalve de afdeling Business Information die de gevolgen blijft ondervinden van de zwakke publiciteitsmarkt in Europa. Zo zal de divisie Marketing Information profijt halen uit de lopende herstructurering, terwijl Media Information de verliezen bij Net Ratings (meten van "bezoekersdichtheid" op internet) fors zal zien verminderen. De zwakke dollar en de verwachte stijging van de aanslagvoet zullen er evenwel voor zorgen dat de groei van de winst op groepsniveau zal beperkt blijven. We ramen de winst per aandeel voor dit jaar op 0,84 EUR (+3,7 %). Voor 2004 rekenen we evenwel op een stijging met ten minste 15 %. De laatste jaren heeft de groep haar afhankelijkheid van reclame-inkomsten sterk afgebouwd (37 % in 2000, 14 % in 2001 en 10 % in 2002) waardoor ze goed bestand is tegen conjunctuurgrillen. De schuldenlast die na de jongste (succesvolle) overnames fors gestegen was, wordt verder afgebouwd. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

VNU (in EUR)

Afgestraft wegens de stilte m.b.t. de vooruitzichten 2003, moet de koers o.i. een nieuwe start nemen. Kopen.

Deel dit artikel