Analyse
Olivetti 15 jaar geleden - maandag 17 maart 2003

OLIVETTI - Fusie met Telecom Italia gunstig voor aandeelhouders van Olivetti

SECTOR: telecomoperatoren
BEURS: Milaan
KOERS: 0,19 EUR
RISICO: ***

Olivetti en 55 %-dochter Telecom Italia (TI) fuseren (voor de fusievoorwaarden, zie "Onder ons"). Deze operatie betekent dat er meer transparantie komt in de groepsstructuur, een waterval van controleholdings, die TI minder geliefd maakte bij de beleggers. Maar bovenal krijgt Olivetti, dat tot nu toe enkel aanspraak kon maken op het dividend van TI, nu toegang tot diens liquiditeiten om daarmee hare zware schuldenlast te verlichten. De aandeelhouders van Olivetti zullen gebruik kunnen maken van een door de Italiaanse wet voorzien "terugtrekbod" dat hen de kans biedt om hun aandelen aan de groep te verkopen tegen een op basis van de fusievoorwaarden vastgestelde prijs die we op iets minder dan 1 EUR schatten. Voor de aandeelhouders van TI zijn de voordelen minder evident. Hoewel de ruilverhouding wel degelijk gebaseerd is op de beursnoteringen, zijn sommigen van mening dat de koers van Olivetti al rekening hield met de mogelijkheid van een gunstige fusie. Bovendien worden de aandeelhouders van TI nu aandeelhouders van een entiteit met meer schulden en nog altijd zwakke groeivooruitzichten. De fusie moet goedgekeurd worden door de buitengewone AV van TI in mei, maar gezien het gewicht van Olivetti (55 % van de aandelen) moet dat geen problemen opleveren. Als u ondanks onze vroegere adviezen nog Olivetti's bezit, profiteer dan van het "terugtrekbod" om dit dure aandeel kwijt te geraken.

OLIVETTI / TELECOM ITALIA

Neem de voor de aandeelhouders van Olivetti (vet, basis 100) gunstige fusie te baat om uw stukken kwijt te raken.

Deel dit artikel