Analyse
KBL maakt resultaten bekend 14 jaar geleden - maandag 24 maart 2003

KBL MAAKT RESULTATEN BEKEND

De Luxemburgse privé-bank KBL is niet meer vermeld in onze tabellen sinds september 2002, maar sommigen onder u hebben wellicht nog een aantal aandelen van dit bedrijf in hun bezit. Na de bekendmaking van de behoorlijke resultaten blijft ons advies onveranderd: u mag deze aandelen houden.

Mooie vooruitzichten

De bank KBL, die deel uitmaakt van de holding Amanij en die enkel actief is in het beheer van activa, heeft een winst per aandeel bekendgemaakt die gestegen is met 3,8 % tot 8,9 euro. KBL, die haar positie in Europa voort heeft verstevigd via een aantal overnames, heeft kostenbesparingsplannen doorgevoerd die ondanks de kosten voor het integreren van de overnames al voor een stabilisering van de kosten hebben gezorgd ten opzichte van 2001. KBL biedt over 2002 een bruto dividend van 5,45 eur, tegenover 5,39 euro in 2001. Voor 2003 blijven de vooruitzichten nog goed. De winst per aandeel schatten wij op 9,25 euro. We geloven dat de groep het goed zal blijven doen. Het aandeel is correct gewaardeerd. U mag het houden.

EVOLUTIE VAN HET AANDEEL KBL (in vet) EN KBL PREF. (in EUR)

Het verschil tussen het gewone en het bevoorrechte of preferente aandeel bestaat erin dat het preferente geen stemrecht heeft, maar wel recht heeft op een klein gewaarborgd preferent dividend. Volgens ons is dat geen goede reden voor de lagere notering van het preferente aandeel.

Deel dit artikel