Analyse
Dexia 15 jaar geleden - maandag 31 maart 2003

DEXIA

SECTOR: financiële sector
BEURS: Brussel
KOERS: 8,86 EUR
RISICO: **

In 2002 daalde de winst met 10,6 % tot 1,13 EUR per aandeel wegens provisies i.v.m. de waardevermindering van de portefeuille en met de affaire "Legio Lease". Ter herinnering : Banque Labouchère, toen in handen van Aegon, had klanten leningen toegestaan (zogenaamde Legio Lease" contracten) om in aandelen te beleggen. Die beleggingen mislukten en de klanten die hun lening niet konden terugbetalen legden klacht neer wegens het gebrek aan informatie aangaande de risico's. Ondertussen nam Dexia Labouchère over en de gerechtszaken verhuisden mee. Dexia heeft zich tegen Aegon gekeerd (wegens gebrek aan transparantie bij de overname) en de verzekeraar heeft toegegeven dat die leningen toegekend werden ondanks de waarschuwingen van de regelgevende autoriteiten en zonder onderzoek naar de inkomsten van de klanten. De zaak evolueert dus in het voordeel van Dexia. Bovendien blijft de groep minnelijke schikkingen met de klanten sluiten en worden de Nederlandse activiteiten geherstructureerd om de transparantie te bevorderen. Op het vlak van de openbare financiering (60 % van de winst) blijft Dexia goed presteren. Daarnaast was er de onverhoopte daling van de kosten met 9,1%, voortvloeiend uit de integratie van Artesia. Ook al dringen zich nog commerciële initiatieven op en moet de groep op zoek naar een buitenlandse partner om haar inkomsten te diversifiëren, de vooruitzichten blijven goed. Vol vertrouwen in de afloop van de affaire Legio Lease en in de prestaties van de groep, rekenen we voor 2003 en 2004 op winstgroei (resp. 1,35 en 1,49 EUR per aandeel). Goedkoop aandeel. Koopwaardig.

DEXIA (in EUR)

Zoals de andere financiële waarden ging Dexia in 2002 onderuit, maar het herstel komt eraan. Koopwaardig.

Deel dit artikel