Analyse
BASF 15 jaar geleden - maandag 24 maart 2003

BASF - Dreiging conjuncturele moeilijkheden blijft bestaan

SECTOR: chemie
BEURS: Frankfurt
KOERS: 38,05 EUR
RISICO: *

De winst van 2,60 EUR per aandeel over 2002 viel ons tegen. Oorzaken, slechte resultaten in de landbouwchemie, de prijs van de grondstoffen (gelinkt aan de olieprijs), en ongunstige wisselkoersen (vooral dollardaling). Maar laten we wel wezen. In de huidige context is het toch niet niets om een verlies (-0,19 EUR per aandeel in 2001) in een winst om te buigen. De groep slaagde daarin dankzij haar prompte reactie op de conjunctuur : de in 2001 opgestarte herstructurering deed de kosten dalen zodat de bedrijfswinst in 2002 bij een gelijkblijvende omzet kon verdubbelen. De besparingen zullen ook dit jaar nog effect sorteren en de groep rekent alvast voor het eerste kwartaal op meer omzet en bedrijfswinst. Voor het ganse jaar is BASF evenwel erg voorzichtig gezien de internationale context. De activiteiten blijven immers zeer gevoelig voor de evolutie van de economie en voor de olieprijs. Overigens heeft de groep die vorig jaar 2,2 % van haar eigen kapitaal verwierf, ook voor 2003 de terugkoop van eigen aandelen gepland, wat de winst per aandeel zal ten goede komen. Desondanks hebben we onze raming van de winst per aandeel 2003 van 3,21 naar 2,90 EUR verlaagd. Voor 2004 mikken we op 3,30 EUR. Ondanks de adequate reactie van BASF op de conjunctuur, vinden we het huidige klimaat te onzeker om dit correct gewaardeerde aandeel nu te kopen. Houden.

BASF (in EUR)

Bevredigende resultaten en de daling van de olieprijs gaven de koers recent een opkikkertje. Houden.

Deel dit artikel