Analyse
Altran Technologies 14 jaar geleden - maandag 10 maart 2003

ALTRAN TECHNOLOGIES - het bedrijf kampt met liquiditeitscrisis en raakt moeilijk uit het slop

SECTOR: technologische diensten
BEURS: Parijs
KOERS: 2,35 EUR
RISICO: *****

De Europese consultancyleider in engineering en technologische innovatie heeft voor het 4de kwartaal 2002 een teleurstellende omzet gepubliceerd met een achteruitgang, zonder overnames, van 9,3 % ten opzichte van het 3de kwartaal tot 321,9 miljoen EUR. Voor het hele jaar loopt de terugval op tot meer dan 30 %. De zwakke inkomsten zijn eerst en vooral toe te schrijven aan een zekere druk op de prijzen, maar ook aan een voorzichtigere boeking van de omzet als gevolg van de geruchten omtrent boekhoudkundig geknoei. En ten slotte aan een achteruitgang van de activiteit : een groep als Altran is afhankelijk van projecten van grote bedrijven en die zijn minder talrijk in dit klimaat van economische malaise. Aangezien Altran vooral vaste kosten heeft (het personeel bv. nam in 2001 60 % van de omzet in beslag), heeft iedere terugval van de activiteit onmiddellijk een invloed op de marges en de winst. Ten slotte heeft het Franse gerecht een onderzoek ingesteld wegens misbruik van vennootschapsgoederen, verspreiding van valse informatie, valsheid in geschriften en gebruik ervan. Een evolutie die geen nieuwe aandeelhouders zal lokken, het vertrouwen van de klanten zal ondermijnen (risico van verlies van marktaandeel) en het wantrouwen zal wekken van bankiers. Altran zal echter meer dan waarschijnlijk vóór 1 januari 2005 een beroep moeten doen op deze laatsten aangezien er dan een converteerbare obligatie vervalt voor een totaal bedrag van 448 miljoen EUR. Door de koersval van Altran zullen zeer weinig houders de obligatie omzetten in aandelen en de groep zal deze moeten terugkopen of uitbetalen in contanten. Aangezien er onvoldoende liquiditeiten zijn, zal de groep een krediet moeten aangaan.

Het risico van een liquiditeitscrisis, veroorzaakt door de koersval en de naderende vervaldag van de converteerbare obligatie, wordt extra benadrukt door de stappen van het Franse gerecht en door de vertraging van de activiteit in het 4de kwartaal 2002. Er rest Altran weinig tijd om te overtuigen en om uit het slop te raken. Het aandeel lijkt ons te riskant. VERKOPEN.

EVOLUTIE VAN ALTRAN IN EUR

 

Deel dit artikel