Analyse
Wolters Kluwer 15 jaar geleden - maandag 10 februari 2003

WOLTERS KLUWER - Hoe zal de uitgever het strategish plan nakomen ?

SECTOR: media en vrije tijd
BEURS: Amsterdam
KOERS: 14,25 EUR
RISICO: **

Wisselkoerseffecten niet meegerekend zag uitgeverij Wolters Kluwer, die nochtans maar voor 5 % van haar inkomsten afhankelijk is van de reclamemarkt, haar omzet vorig jaar slechts met 1 % groeien. Ondanks het feit dat de financiële lasten daalden en er een lagere aanslagvoet toegepast werd, daalde de winst per aandeel vóór goodwillafschrijvingen+ met 1 %, wat voor een deel te wijten was aan de toename van het aantal aandelen, maar ook aan een lichte inkrimping van de marges. O.m. door de invoering van nieuwe boekhoudkundige (IAS)normen moesten ook bijkomende goodwillafschrijvingen geboekt worden, wat resulteerde in een daling van de courante+ winst per aandeel met 27,6 % tot 0,26 EUR. Voor het lopende boekjaar hebben we onze raming van 0,59 naar 0,41 EUR teruggebracht. De groep realiseert zowat de helft van haar omzet in de VS en is dus erg dollargevoelig. Bovendien zullen er wellicht nieuwe investeringen nodig zijn. Zoniet is de kans groot dat de in het strategisch plan van 2 jaar geleden beoogde omzetgroei op lange termijn van 6 à 7 % per jaar misschien nooit gehaald wordt. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar zolang de groep niet overtuigend laat zien dat ze haar omzet kan aanzwengelen zonder dat de marges onder druk komen, zit er o.i. weinig muziek in de koers. Tenzij er tot een belangrijke desinvestering beslist wordt. Zo is het niet uitgesloten dat na KAP vorig jaar nu de tak Educatie (8 % van de omzet) tegen een goede prijs van de hand gedaan wordt. Houden.

WOLTERS KLUWER (in EUR)

De eind 2000 genomen maatregelen volstaan niet: groei is nog altijd niet op het rendez-vous. Houden.

Deel dit artikel