Analyse
Openbaar bod op deel van kapitaal Dragados 14 jaar geleden - maandag 24 februari 2003

OPENBAAR BOD OP DEEL VAN KAPITAAL DRAGADOS

De Spaanse bouwgroep ACS, die al 23,5 % van het kapitaal bezit van het andere Spaanse bouwbedrijf Dragados doet een openbaar bod (OBA) op een bijkomende 10 % van het kapitaal van Dragados, dat loopt tot 18 maart. ACS biedt 22,22 euro per aandeel. Dat is zowat 26 % meer dan de huidige beurskoers. Als u aandelen Dragados bezit, raden wij aan om in te gaan op het bod. Dat moet u ten laatste op 14 maart expliciet meedelen aan uw financiƫle tussenpersoon.

Slechts op 10 % van het kapitaal

Aangezien het om een beperkt bod gaat op slechts 10 % van het kapitaal, biedt ACS volgens ons een interessante prijs. Wij menen ook dat er veel meer aandelen zullen worden aangeboden dan ACS er wil kopen. In dergelijke gevallen voorziet de Spaanse wetgeving in een regeling inzake de pro rata verdeelsleutel. In de eerste plaats wordt een minimum aantal aandelen berekend dat de overnemer zal kopen van elk van de personen die op het aanbod willen ingaan. Een kwart van het totale aantal aandelen dat zal worden gekocht, wordt gedeeld door het aantal aanvaardingen om op het bod in te gaan. Op die manier worden ook de kleine aandeelhouders die slechts weinig aandelen kunnen inbrengen niet benadeeld. Volgens onze berekeningen zal ACS van iedereen die op het bod wil ingaan, minimaal om en bij de 70 aandelen kopen. Maar naargelang van het aantal aandeelhouders dat op het bod wil ingaan, kan dat cijfer natuurlijk lager of hoger liggen. De resterende 75 % van de aandelen worden dan pro rata van het aantal aangeboden aandelen gekocht. Een en ander impliceert dat u als u zich aandient met een groot aantal aandelen, er dan een kans bestaat dat ze niet allemaal worden gekocht.

Wat moet u doen ?

Volgens ons is het aandeel Dragados al behoorlijk duur. Als u het dus kunt verkopen tegen een prijs die nog hoger ligt dan de koers, betekent dit volgens ons dan ook een buitenkansje. Als u na het OBA nog aandelen Dragados overhoudt, raden wij u eveneens aan om die te verkopen. Maar dat moet uiteraard gebeuren tegen de prijs die u er op de beurs van Madrid kunt voor krijgen.

KOERS VAN HET AANDEEL DRAGADOS (in EUR)

ACS biedt voor 10 % van het kapitaal van Dragados een hogere prijs dan de beurskoers. Als u aandelen Dragados hebt, is dit dan ook een buitenkansje om ze te te verkopen, temeer omdat wij van oordeel zijn dat het aandeel momenteel sowieso al duur is.

Deel dit artikel