Analyse
France Telecom 15 jaar geleden - maandag 3 februari 2003

FRANCE TELECOM - Omzetcijfers 2002, markt positief voor FT

SECTOR: telecomoperatoren
BEURS: Parijs
KOERS: 24 EUR
RISICO: ****

Overnames en verkoop van activa niet meegerekend, steeg de omzet van France Telecom (FT) in 2002 met 2,9 %. De daling met 6 % in de vaste telefonie werd ruimschoots gecompenseerd door de groei van de internetdiensten (+32 %) en van de mobilofonie (+13 %). Het bedrijfsresultaat+ zou de verwachtingen overtreffen, wat volgens de groep te danken is aan het besparingsplan. Aangezien het startschot van dat plan slechts in december werd gegeven, lijkt het ons wat voorbarig om nu de doeltreffendheid al te beoordelen. FT geeft ook de verzekering dat de liquiditeitsproblemen opgelost zijn dankzij de succesvolle obligatieleningen (15 miljard euro). Maar ze vervallen al in 2004 en 2005 zodat FT niet aan een kapitaalverhoging van 15 miljard euro kan ontsnappen. Die zou er niet vóór april 2003 komen, maar in de tussentijd zou de koers een tik kunnen krijgen (aandeel is duur, dreigende oorlog), waardoor FT om hetzelfde bedrag op te halen meer aandelen zou moeten uitgeven, met een verwatering van de winst per aandeel tot gevolg. En ten slotte, als de Europese Commissie oordeelt dat de in aandelen terugbetaalbare voorschotten van de Franse staat in strijd zijn met de concurrentieregels, kan er een zware boete opgelegd worden. Voor 2002 en 2003 rekenen we op een courant+ verlies van 1,54 en 0,22 EUR per aandeel. De markt ziet het blijkbaar weer zitten, maar het risico om een kapitaalverhoging te moeten doen op een slecht moment en de beperkte marge voor een verlaging van de kosten, maken ons voorzichtiger. Duur aandeel. Afblijven.

FRANCE TELECOM (in EUR)

De markt heeft vertrouwen in de herstructurering, maar wij zijn iets sceptischer. Niet kopen.

Deel dit artikel