Analyse
Brederode 15 jaar geleden - maandag 3 februari 2003

BREDERODE - Monsterverlies over 2002; moeilijk 2003 in zicht

SECTOR: financiële sector
BEURS: Brussel
KOERS: 11,18 EUR
RISICO: **

Brederode leed in 2002 een recordverlies van zowat 3,40 EUR per aandeel. In plaats van de gebruikelijke stijging met 10 %, wordt het dividend praktisch gehalveerd tot 0,30 EUR netto. Hoewel niet geheel onverwacht lagen de resultaten toch onder onze ramingen. Net zoals de andere holdings en investeringsmaatschappijen moest Brederode op haar portefeuille forse waardeverminderingen boeken (5,16 EUR per aandeel), terwijl er nauwelijks meerwaarden werden gerealiseerd. Ook de inkomsten aan dividenden en intresten vielen verder terug. Gezien het huidige economische klimaat is Brederode ook voor dit jaar niet erg optimistisch, te meer daar reeds heel wat ondernemingen waarin Brederode participeert aankondigden dat ze van plan zijn hun dividend over 2002 te verlagen of te schrappen. Bij gebrek aan significante meerwaarden, zou dat wel eens kunnen betekenen dat Brederode in de toekomst minder gul zal zijn. We hebben onze winstverwachting voor 2003 naar beneden herzien tot 1,30 EUR per aandeel en we rekenen op een dividend van de grootteorde van 2002 (0,30 EUR). Brederode geeft geen enkele aanduiding m.b.t. de intrinsieke waarde van het aandeel (reële waarde van de activa, op basis van de beurskoers van de participaties).We kunnen de koers dus enkel vergelijken met de waarde zoals die in de jaarrekeningen voorkomt. In dat opzicht is het aandeel goedkoop (35 % ondergewaardeerd t.o.v. de boekwaarde.) Rekening houdend met de verwachte evolutie van het dividend en van de winst, is het aandeel correct gewaardeerd. Koopwaardig voor de lange termijn.

BREDERODE (in EUR)

De laatste jaren waren geen feest, maar o.i. blijft het aandeel koopwaardig voor de lange termijn.

Deel dit artikel