Analyse
Nokia 14 jaar geleden - maandag 27 januari 2003

NOKIA - Geen grote verwachtingen voor de inkomsten 2003

SECTOR: spitstechnologie
BEURS: Helsinki
KOERS: 13,55 EUR
RISICO: ***

Ondanks een daling van de omzet met 4 %, sloot Nokia 2002 af met een 7 % hogere winst (0,79 EUR per aandeel, uitzonderlijke elementen niet inbegrepen). Dit is o.m. te danken aan de goede kostenbeheersing : als marktleider profiteert de Finse groep inderdaad van de schaalvoordelen die haar grote omvang oplevert en kan ze haar prijzen opleggen aan de toeleveranciers. De aanzienlijke liquiditeiten die de hoge winstmarges haar opleveren zal de groep gebruiken voor een grootscheepse terugkoop+ van eigen aandelen (tot 4,7 % van de uitgegeven aandelen) teneinde de winst per aandeel 2003 aan te zwengelen. Maar desondanks zal de winstgroei dit jaar nog beperkt blijven. Enerzijds zal het geen sinecure zijn om de reeds hoge rendabiliteit – de hoogste van de sector – nog te verbeteren. Anderzijds lijkt de vooropgestelde omzetgroei van 10 % ons moeilijk haalbaar. De verkoop van de nieuwe, duurdere mobieltjes blijkt moeilijker van de grond te komen dan verwacht en zal de val van de gemiddelde prijs van de door Nokia verkochte toestelletjes in het eerste kwartaal niet kunnen compenseren En ten slotte valt het te vrezen dat er dit jaar een nieuwe prijzenoorlog komt, gezien de grote stocks bij de belangrijkste concurrenten Motorola en Samsung eind vorig jaar. Voor 2003 rekenen we op een bescheiden winstgroei van 4 % tot 0,82 EUR per aandeel. We twijfelen eraan of de groep op termijn nog over voldoende winstgroeipotentieel beschikt. We laten dit overigens dure aandeel dan ook links liggen.

NOKIA (in EUR)

De toekomstperspectieven maken een terugkeer van het koerspeil van 3 jaar geleden onwaarschijnlijk. Niet kopen.

Deel dit artikel