Analyse
Almanij 15 jaar geleden - maandag 9 december 2002

ALMANIJ - Kwartaalresultaten erg bemoedigend

SECTOR: financiële sector
BEURS: Brussel
KOERS: 32,76 EUR
RISICO: *

Erg bemoedigende kwartaalresultaten. In de bankpoot (KBC + KBL) stegen de rente-inkomsten en de meerwaarden op de obligatieportefeuille, in de verzekeringen (KBC) waren er meer premieontvangsten in de tak niet-leven en Agfa-Gevaert boekte zeer goede resultaten. Anderzijds daalden de kosten. Een en ander resulteerde in een forse stijging van de winst vóór waardeverminderingen, goodwillafschrijvingen, uitzonderlijke resultaten en belastingen : +16,1 % tegenover het 2de kwartaal en maar liefst +40,3 % tegenover het 3de kwartaal 2001. De hogere voorzieningen voor dubieuze kredieten, de zwaardere waardeverminderingen op de effectenportefeuille en de toegenomen belastingen zorgden er echter voor dat de winst 52,7 % lager lag dan het kwartaal voordien maar toch nog 1,2 % hoger dan 12 maanden eerder.

Niettegenstaande de groepswinst over de eerste 9 maanden nog steeds zo'n 4,8 % lager ligt dan een jaar geleden blijft Almanij voor heel 2002 uitgaan van een stabilisatie van de winst, wat ons realistisch lijkt. We houden onze winstramingen voor 2002 en 2003 dan ook ongewijzigd op resp. 3,70 en 4,40 EUR per aandeel. Het aandeel noteert zo'n 27,5 % onder zijn intrinsieke waarde en is goedkoop. Kopen voor de lange termijn.

ALMANIJ (in EUR)

De malaise in de financiële sector weegt op de koers, maar de vooruitzichten blijven goed. Kopen.

Deel dit artikel