Analyse
Onder de loep 15 jaar geleden - maandag 21 oktober 2002

ONDER DE LOEP

DE EUROPESE VERZEKERAARS

Sinds enkele maanden zinken de verzekeringsaandelen steeds dieper weg. Tal van ondernemingen uit de sector zien hun financiële situatie allengs verslechteren en zijn verplicht een kapitaalverhoging door te voeren, tot ongenoegen van de belegger die de waarde van zijn participatie ziet dalen. In die omstandigheden is selectiviteit meer dan ooit het wachtwoord. Een vijftal (goedkope) verzekeringsaandelen uit onze selectie zijn o.i. koopwaardig.

Groeiend pessimisme

Verzekeraars moeten zich volgens een richtlijn van de Europese Commissie houden aan een minimum solvabiliteitsmarge (zie Onder ons ) teneinde hun toekomstige groei veilig te stellen. Daarnaast moeten ze een bijkomende reserve aanleggen om in de toekomst mogelijke uitzonderlijk zware of veelvuldige schadegevallen het hoofd te kunnen bieden. De veiligheidsmarge, de zogenaamde solvabiliteitsratio (zie Onder ons), bedroeg tot 2001 voor de meeste verzekeraars meer dan 200 % en voor de grootste, wereldwijd actieve groepen zelfs 300 tot 400 %. Om die reserve samen te stellen konden de verzekeraars rekenen op hun sappige winsten en op de aanzienlijke latente meerwaarden op hun effectenportefeuille. De financiële markten draaiden immers op volle toeren. Maar het kan verkeren. De aanslagen van 11 september 2001, de aanslepende malaise op de financiële markten, de cascade van faillissementen, de economische crisis in sommige landen (Argentinië...), de veelvuldigheid en de omvang van de natuurrampen, het explosieve asbestdossier, dat alles heeft de financiële situatie van de verzekeringsmaatschappijen zwaar op de proef gesteld. Het was immers gedaan met de mooie winsten, latente meerwaarden veranderden in minderwaarden, in de balans nam het gewicht van de goodwill+ (zie lexicon p. 6) toe... Bovendien moesten sommige groepen, zoals Münchener Rück, Allianz en CS Groupe, bepaalde dochterondernemingen "herkapitaliseren" (nieuw kapitaal inpompen). Alle Europese groepen zagen hun reserves tot een gevaarlijk niveau dalen, maar niet allemaal in dezelfde mate en om dezelfde redenen. Britse verzekeraars zijn bijvoorbeeld een stuk "aandelengevoeliger" dan hun collega's van het vasteland (gemiddeld ±50 % tegenover 20 % van de portefeuille). De Zwitserse verzekeraars moeten dan weer rekening houden met het wettelijk gewaarborgd rendement van 4 % op levensverzekeringen. De Duitse en de Belgische verzekeraars zitten met hetzelfde probleem : ook al werden de gewaarborgde rendementen ondertussen verlaagd, de contracten met de oorspronkelijke gewaarborgde rendementen lopen nog altijd.

Op zoek naar vers geld

Steeds meer verzekeraars zien hun solvabiliteitsratio gevaarlijk dicht tot het wettelijke minimum naderen en krijgen van de ratingbureaus een lagere quotering inzake kredietwaardigheid (zie Onder ons ). Om een en ander te verhelpen zijn ze genoodzaakt om hun kapitaal te verhogen via de uitgifte van nieuwe aandelen of van een obligatielening. Al lijkt deze laatste oplossing op het eerste gezicht aantrekkelijker – er is geen verwatering van de winst per aandeel – in de huidige omstandigheden is ze voor de verzekeraars minder bruikbaar. Door de verzwakking van hun financiële situatie is het immers niet aangewezen om de schuldenlast nog te verzwaren. Bovendien zouden ze desgevallend verplicht zijn een hoger rendement te bieden om beleggers aan te trekken en de verzwaring van de financiële lasten zou solvabiliteitsmarge nog meer druk zetten. Nieuwe aandelen dus. Maar ook dat is geen wonderoplossing. Om de beleggers te bewegen om in te tekenen, zijn de verzekeraars verplicht de prijs van de nieuwe aandelen ver onder de beurskoers te zetten (59 % voor de kapitaalverhoging van ZFS eind oktober). Om een bepaald bedrag op te halen, moeten ze dus veel meer aandelen uitgeven, met een grotere verwatering van de winst per aandeel en van de waarde voor de aandeelhouder tot gevolg. Om schuldenlast en kapitaal in een juist evenwicht te krijgen zijn daarom soms andere maatregelen nodig. Sommige ondernemingen zoals ZFS en Aviva verlagen het dividend, waarmee de waarde voor de aandeelhouder nog wat daalt. Andere stoten bepaalde activiteiten af, zoals Prudential dat uit de schadeverzekering stapte. Alle verzekeraars hebben ondertussen aangekondigd dat de tarieven met ca. 15 % zullen stijgen bij hernieuwing van de contracten.

Beperkt aankooplijstje

Tal van verzekeraars hebben de crisis aangegrepen om diverse herstructureringsprogramma's door te voeren (sanering van de klantenportefeuille, terugdringen van de kosten, tariefverhogingen...). Een vijftal – momenteel goedkope – aandelen vormen o.i. een aantrekkelijke belegging.

· AGF (Parijs, 32,46 EUR) is voornamelijk actief in Frankrijk en is uitstekend geplaatst om te profiteren van de bloeiende markt voor levensverzekeringen aldaar. In het licht van het huidige beursklimaat, is de beperkte gevoeligheid voor de aandelenmarkten een niet onbelangrijk gegeven.

· Axa (Parijs, 14,32 EUR) beschikt over mooie troeven : aandelengevoeligheid van de beleggingsportefeuille teruggebracht tot 20 %, schulden bedragen slechts 47 % van het eigen vermogen (63 % eind 2000), kosten fors verminderd en nog vrij goede rating. O.i het verzekeringsaandeel met het meeste herstelpotentieel.

· Prudential (Londen, 452 p.) gespecialiseerd in levensverzekeringen zal in het Verenigd Koninkrijk profiteren van het groeipotentieel dat de markt voor levensverzekeringen heeft dankzij de komst van de pensioenfondsen. De groep is ook actief in Azië waar de markt in kwestie nog in zijn kinderschoenen staat. Haar winstgevende on line bank wordt een steeds belangrijker distributiekanaal. De beleggingsportefeuille is naar Britse normen weinig aandeelgevoelig.

· Ook de bankverzekeraars Fortis (Brussel, 18,05 EUR) en ING (Amsterdam, 17,75 EUR) blijven op ons aankooplijstje staan. De winstdaling in de verzekeringspoot wordt o.i. meer dan voldoende gecompenseerd door de inkomsten uit hun activiteiten als retailbank.

Deel dit artikel