Analyse
CMB 15 jaar geleden - maandag 21 oktober 2002

CMB - Resultaten 3e kwartaal; van houden naar kopen

SECTOR: diverse diensten
BEURS: Brussel
KOERS: 43 EUR
RISICO: **

Dat CMB het derde kwartaal andermaal met een courant+ verlies (-3,55 EUR per aandeel) afsloot, was geen verrassing. Alle drie de strategische divisies van de groep, Bocimar (transport droge bulk), Euronav (olietransport) en Exmar (gastrasport) draaiden verlieslatend. Exclusief de meerwaarden op Naviga en HNN rekenen we voor 2002 nu op een verlies van -5,99 EUR per aandeel (-4,34 EUR voordien), maar 2003 moet weer winst brengen (4 EUR per aandeel). Sinds juni zijn de vrachtprijzen van droge bulk flink gestegen (+80 %), m.n. dankzij de stijgende vraag naar ijzererts en steenkool vanuit China en Japan. Verwacht wordt dat Bocimar al in het lopende kwartaal met winst zal kunnen uitpakken. Euronav is voor zijn resultaten uiteraard afhankelijk van de economische evolutie die de vraag naar olie bepaalt en van de beslissingen van de Opec, maar de groep zal hoe dan ook profiteren van het feit dat de transportprijzen voor petroleum opnieuw beginnen aantrekken nu een aantal oudere schepen vervroegd uit de vaart genomen werden. Terloops weze opgemerkt dat de aanslag op de Limburg voor CMB op financieel gebied relatief weinig gevolgen zal hebben. Voor Exmar ten slotte zit er op korte termijn geen echte beterschap in, al is het feit dat een van de nieuwe schepen dat wegens de Enron-affaire geblokkeerd was, nu verhuurd is aan Tractebel, zeker goed nieuws. Op grond van de verbeterende omstandigheden durven we erop rekenen dat dit uiterst cyclisch bedrijf weldra (eerste kwartaal 2003 ?) weer met winst zal kunnen uitpakken. Het is wel zo dat de groep tegen een hoge schuldratio (schulden/eigen vermogen) aankijkt, maar het gewicht van de materiĆ«le activa (schepen) in de balans relativeert dit probleem. De meerwaarden op Naviga en op HNN zullen allicht aanleiding geven tot de uitbetaling van een hoog dividend, dat wij op 2,50 EUR netto schatten. U mag dit goedkope aandeel opnieuw kopen.

CMB (in EUR)/VRACHTPRIJZEN

De koers (vet, linkerschaal) houdt nog geen rekening met de hogere vrachtprijzen (USD/dag). Kopen.

Deel dit artikel