Analyse
Concord Camera 15 jaar geleden - maandag 9 september 2002

CONCORD CAMERA - het bedrijf heeft interessante troeven voor in geval van betere tijden

SECTOR: fotografie
BEURS: Nasdaq
KOERS: 4,76 USD
RISICO: ****

Het Amerikaanse Concord Camera vervaardigt wegwerp- en digitale fototoestellen voor eigen rekening en voor derden en publiceerde zopas gunstige resultaten voor het 4de kwartaal van zijn boekjaar afgesloten in juni. De omzet daalde bijna 17 %, hetgeen iets boven de verwachting lag, maar het verlies per aandeel liep op tot - 0,08 USD per aandeel tegenover - 0,04 USD voor het 4de kwartaal 2000/01. Over het hele boekjaar en op basis van een omzetdaling met 28 %, bedraagt het verlies per aandeel 0,04 USD tegenover een courante winst per aandeel van 0,33 USD het boekjaar voordien. Hoewel de productieactiviteit voor derden in een globaal economisch moeilijk klimaat zwaar getroffen werd door de moeilijkheden waarmee diverse klanten kampen (KB Gear, Polaro├»d), blijven wij toch vol vertrouwen. Ten eerste omdat de activiteit voor eigen rekening fors toenam tijdens het jaar met een omzetgroei van bijna 15 %. Dit wijst erop dat Concord Camera marktaandeel wint tegenover zijn concurrenten. Ten tweede is het geruststellend te zien dat, ondanks de omzetdaling, de marges zeer goed stand hielden dankzij een doeltreffend kostenbesparingsplan. Ten derde zou Concord Camera in het boekjaar 2002/03 zijn sterke punten moeten kunnen laten gelden (design van toestellen, lage kosten) met de komst van nieuwe producten.

De conjunctuur blijft moeilijk voor Concord Camera maar het bedrijf houdt interessante troeven achter de hand. Wij verlagen onze winstraming per aandeel voor 2002/03 licht van 0,4 USD (BW 1068) naar 0,35 USD. De koers heeft de voorbije maanden fors geleden en het aandeel is volgens ons goedkoop. KOPEN.

CONCORD CAMERA IN USD

Deel dit artikel