Analyse
BES 15 jaar geleden - maandag 9 september 2002

BES - Halfjaarresultaten

SECTOR: financiële sector
BEURS: Lissabon
KOERS: 10,78 EUR
RISICO: *

In het eerste semester is de winst van BES met 3,7 % gedaald. Daarmee bleef de Portugese bank iets onder de verwachtingen. De retailbank evolueerde gunstig, terwijl de investeringsbank en het vermogensbeheer leden onder de beursmalaise die de inkomsten uit trading (aan- en verkoop van effecten) en de commissielonen negatief beïnvloedde. De goede gang van zaken in de traditionele bankactiviteiten is in de eerste plaats te danken aan de stijging (+9,2 %) van de rentemarge. Hoewel het aantal kredietaanvragen vertraagt, steeg het volume toch met 8,3 %. Ook de deposito's namen aanzienlijk toe (+11,5 %). Een tegenvaller was dat de werkingskosten met 7,6 % sterker stegen dan we verwachtten. Bovendien moesten er opnieuw meer voorzieningen geboekt worden i.v.m. dubieuze kredieten. Voor de rest van het jaar ogen de economische vooruitzichten minder ongunstig. Bovendien moet BES in het kader van het herstructureringsplan kostenbesparingen kunnen realiseren zodat de rendabiliteit verbetert. We laten onze winstramingen voor dit jaar ongewijzigd op 0,72 EUR per aandeel en voor 2003 op 0,75 EUR. Het aandeel is op het randje van duur. Niet kopen. Houden mag.

BES (in EUR)

De crisis in de financiële sector weegt, maar de rentabiliteit van BES zou verbeteren. Te duur. Niet kopen.

Deel dit artikel