Analyse
Real Software zet rente van obligaties om in aandelen 15 jaar geleden - dinsdag 20 augustus 2002

REAL SOFTWARE ZET RENTE VAN OBLIGATIES OM IN AANDELEN

Als u automatisch converteerbare obligaties (ACO's) van Real Software bezit, dan geven die sinds 9 augustus recht op aandelen van het bedrijf plus een bedrag in baar geld.

Waarover gaat het ?

De ACO 's van Real Software, die werden uitgegeven in 1998 en nog lopen tot in 2005, hadden u normaal op 23 juli een coupon van 5 % moeten opleveren. Omdat het bedrijf nog volop bezig is met een "turnaround" stemden de aandeelhouders er in december vorig jaar tijdens een buitengewone algemene vergadering mee in dat dit bedrag niet zou worden uitgekeerd, maar zou worden omgezet in aandelen. Per ACO zag u op die manier een intrestbedrag van 17,79 euro bruto aan uw neus voorbijgaan. Om dat te compenseren is de volgende regeling uitgewerkt : elke coupon nr. 4 van de ACO geeft u sinds 9 augustus recht op twee aandelen Real Software met coupon nr. 5 en volgende aangehecht. Deze aandelen hebben een nominale waarde van 5,63 euro per aandeel. Voorts geeft elke coupon nr. 4 u ook nog recht op een bedrag in baar geld van 6,53 euro bruto. Van dat bedrag wordt 15 % roerende voorheffing afgehouden, zodat netto 5,55 euro overblijft.

Wat moet u doen ?

· Als uw ACO's op een effectenrekening staan, moet u niets doen. De coupon nr. 4 zal automatisch worden omgezet in aandelen en u moet er ondertussen normaal al van verwittigd zijn dat u ook nog een bedrag in baar geld te goed hebt.

· Als u de ACO' materieel in bezit hebt moet u de coupons nr. 4 binnenbrengen.

· De kosten voor deze operatie zijn ten laste van Real Software maar u moet wel een beurstaks van 0,35 % betalen. Ook bij de als loketinstellingen aangeduide banken KBC en Fortis, zult u deze beurstaks moeten betalen. Voorts rekenen ook die banken 12,1 euro leveringskosten aan en uiteraard moet u bij materiële levering ook de wettelijk verplichte leveringstaks van 0,2 % betalen.

KOERS VAN HET AANDEEL REAL SOFTWARE (in EUR)

Real Software is in moeilijke omstandigheden nog steeds volop bezig met een turnaround. We raden niet aan om het aandeel te kopen, maar als u in het bezit bent van ACO's van Real Software hebt u geen andere keuze dan de coupons waarop ze normaal recht hadden gegeven om te zetten in aandelen.

Deel dit artikel