Analyse
Intro 15 jaar geleden - maandag 5 augustus 2002

Beursweek (05/08/2002)

Uit de jongste cijfers blijkt dat het economisch herstel in de Verenigde Staten zwakker is dan gehoopt, en dat een terugval van de activiteit niet valt uit te sluiten. In dat geval zal ook Europa ongetwijfeld in de klappen delen. Al bij al klokten de S&P 500 en de EuroStoxx 50 hoger af dan de week voordien. Ze stegen respectievelijk met 1,3 en 0,4%. De Bel 20-index ging 0,3 % hoger.

Solvay (68,25 EUR; +1,3%) publiceerde sterke kwartaalresultaten en bevestigde de eerder vooropgezette resultatendoelstelling voor het lopende boekjaar. Kopen.

Omdat de toezichtsraad van de Duitse mediagroep Bertelsmann vond dat de CEO (chief executive officer) een te gedurfde strategie voerde, werd hij aan de deur gezet. GBL (41,70 EUR; - 2,8 %) heeft een belang van 25,1% in Bertelsmann. Voor GBL verandert het ontslag van de CEO niets. Ten laatste tegen eind 2006 mag GBL dat belang naar de beurs brengen. De Belgische holding noteert momenteel met een korting van
28 %. Houden.

Voor informaticagroep Systemat (5,92 EUR; + 3,0 %) verlagen we na de publicatie van de omzetcijfers voor de eerste jaarhelft bij concurrent Econocom onze winstverwachtingen voor dit jaar. We tippen nu op een winst van 0,18 EUR per aandeel, terwijl we eerder nog uitgingen van een winst van 0,37 EUR per aandeel. Goedkoop aandeel. Niet kopen, maar als u het hebt, mag u het houden.

De holding Brederode (14,40 EUR; -7,1 %) is het slachtoffer van de moeilijke beurstijden en moest zowel op de genoteerde aandelen in zijn portefeuille als op zijn "private equity"-belangen waardeverminderingen boeken. Voor het eerst in haar geschiedenis moest de groep daardoor haar halfjaarresultaten in het rood schrijven. De groep heeft echter nog nooit zo weinig schulden gehad en we ramen dat de koers meer dan 30 % lager staat dan de intrinsieke waarde. U mag dit goedkope aandeel houden.

Farmagroep Omega Pharma (42,30 EUR; + 3,2 %) boekte in het tweede kwartaal van 2002 een omzetstijging met 41 %. Alle divisies droegen tot die fraaie stijging bij. De enige twee die wat minder presteerden waren Omegasoft, waarvan de omzet slechts met 4 % steeg, als gevolg van het feit dat tandartsen in afwachting van een tweejaarlijkse beurs in oktober hun bestellingen uitstellen en de afdeling "generische geneesmiddelen" die in afwachting van de lancering van nieuwe producten in de tweede jaarhelft "slechts" 11 % meer omzet boekte. De lagere toename van de winstmarges (17,3 % tegenover 16,9 % in het tweede trimester van 2001) heeft te maken met nieuwe investeringen (Medical B2B et OmegaSoft Medical) en met de uitbreiding van het netwerk in Duitsland, Spanje en Portugal. Omega Pharma is alvast op goede weg om de doelstelling van een omzetgroei met 40 % in 2002 te halen of zelfs te overtreffen. We behouden dan ook onze winstverwachtingen voor dit en volgend jaar van respectievelijk 1,73 EUR en 2,38 EUR per aandeel. Tegen de huidige koers is het aandeel duur. Enkel nog koopwaardig voor grote durvers.

Netwerkintegrator Telindus (5,00 EUR; -5,7%) maakte slechter dan verwachte halfjaarresultaten bekend. Het herstel in het 2e kwartaal kon het barslechte 1e kwartaal niet goedmaken. De omzet daalde met 20% (-10 à 15% voorzien bij de winstwaarschuwing eind mei) en het verlies was nog groter dan verwacht o.a. door een onverwachte voorziening voor de verzwakking van de dollar. Het ergste zou nu wel achter de rug zijn (meer diensten met hogere marges, lagere kosten door herstructurering…) maar toch verlagen we onze winstramingen. Houden.

Vastgoedgroep Immobel (49,70 EUR; -0,4%) zet haar herstructureringsplan verder met de verkoop van een aantal deelnemingen. Vanaf 21 augustus krijgen de aandeelhouders tegen afgifte van 7 coupons nr. 14 van Immobel 1 Befimmo deelbewijs, coupon nr. 8 aangehecht. Houden.

Nadat Adecco (64,85 CHF; + 7,2 %; niet kopen) slechter dan verwachte resultaten publiceerde, maakte in de interimsector nu ook Vedior (10,50 EUR; + 1,0 %) zijn resultaten over het tweede kwartaal bekend. De globale omzet daalde met 9 %. Dat is te wijten aan de gespecialiseerde activiteiten die goed zijn voor 32 % van de omzet en de helft van de bedrijfswinst. Dat de winst desondanks hoger uitkwam dan in het eerste trimester van dit jaar komt door een betere kostenbeheersing, met name bij Vedior Europe. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar boekte de groep echter dubbel zoveel verlies. Rekening houdend met het feit dat de toestand op de Franse markt, die goed is voor 44 % van de groepsomzet, trager verbetert dan verwacht, verlagen we onze verwachtingen. Terwijl we eerder uitgingen van een verlies van 1,05 EUR per aandeel, tippen we nu op een verlies van 1,11 EUR per aandeel. Het aandeel is duur. Houden.

Diverse internationale financiële groepen publiceerden hun kwartaalresultaten. Zoals verwacht, leden ze allemaal onder de koersval op de beurzen en onder het gebrek aan dynamisme in de belangrijkste wereldeconomieën. De algemene verwachting is dat die factoren ook in de tweede jaarhelft nog parten zullen blijven spelen. De koers van Allianz (132 EUR) daalde met 7,7% na een winstwaarschuwing over 2002 als gevolg van de verliezen bij filiaal Dresdner Bank. Niet kopen. Bij BNP Paribas (45,40 EUR) waren er geen slechte verrassingen zodat de koers met 5,1 % steeg. De goede gang van zaken in de retailbankactiviteiten compenseerde de forse daling van de zakenbankactiviteiten. U mag kopen. Crédit Lyonnais (39,30 EUR; +1,7%; houden) en Société Générale (55,90 EUR; +9%; kopen) bieden eveneens goed weerstand aan de zwakke conjunctuur. Barclays (424,50 pence; -7,8%) publiceerde onlangs een aangelegde provisie voor Argentinië een halfjaarresultaat dat in de lijn van onze verwachtingen lag. Koopwaardig. Deutsche Bank (57,40 EUR; +3,3%) legde in het tweede kwartaal meer provisies aan om zich in te dekken tegen de mogelijke niet-terugbetaling van een aantal kredieten. Niet kopen.

De Duitse distributeur Metro (25,90 EUR; +5,3%) zag haar omzet in het 1e halfjaar met 3,4% toenemen, terwijl de winst bijna 91% lager uitviel. De groep stelde haar omzetdoelstelling voor dit jaar lichtjes bij van +6% naar +5,5 à 6%, maar bevestigde haar winstprognose van een 10% hogere winst per aandeel. Niet kopen.

Profiterend van de lagere grondstoffenprijzen en van een hogere winstmarge bij de verkoop van banden zag Michelin (40,65 EUR; +9%) in de eerste jaarhelft zijn rendabiliteit toenemen. Tegen de huidige koers mag u het aandeel houden.

Hoewel Gemplus (0,88 EUR; -24,1%), actief op de telecommarkt, weinig bemoedigende resultaten haalde in het tweede kwartaal, behouden we dit aandeel.

In de petroleumsector publiceerden Exxon (33,61 USD; -4,2%; verkopen) en Royal Dutch (43,05 EUR; -0,2%, houden) slechtere resultaten dan verwacht als gevolg van de sterk gedaalde marges in de raffinaderijactiviteit. De winstcijfers bij BP (475 pence; +4,6%; kopen) en Repsol (12,22 EUR; +6,1%; houden) lagen wel in de lijn van de verwachtingen.

De terugtrekking van het anticholesterolmiddel Baycol woog zwaar op de resultaten van Bayer (23,25 EUR; -5,1%). We verlagen onze winstverwachtingen voor 2002 en 2003. Niet kopen.

De Amerikaanse amusementsgroep Disney (15,31 USD; -4,3%) zag in het derde trimester de winst met 28 % dalen, als gevolg van de aanhoudende zwakte van de media-activiteiten (ABC). Aangezien er bovendien 10 % minder reserveringen werden geboekt voor bezoeken aan de themaparken verlagen wij onze winstverwachtingen voor het boekjaar 2001-2002. We tippen nu op een winst per aandeel van 0,55 USD, tegenover eerder 0,6 USD. Het aandeel blijft duur. Niet kopen.

Deel dit artikel