Analyse
Beursweek 15 jaar geleden - maandag 12 augustus 2002

Beursweek (12/08/2002)

De verwachting dat de Amerikaanse centrale bank opnieuw zal overgaan tot een renteverlaging om een recessie te vermijden stuwde de beurzen wereldwijd wat hoger. Bovendien doet de toegezegde hulp van het IMF aan Brazilië het spook van een economische teleurgang in de hele Latijns-Amerikaanse regio naar de achterrond verdwijnen. De S&P 500 boekte 5,1% winst en de Euro Stoxx 50 ging, gestimuleerd door de heropleving van de financiële aandelen, 8% hoger. In Brussel won de Bel20 4,4%. De beurs van Madrid, die veel bedrijven herbergt die ook in Zuid-Aerika actief zijn, won 3,2 %. Banco Santander (6,65 EUR) en telecomoperator Telefonica (9,53 EUR) gingen respectievelijk met 7,3 en 5,9% vooruit. U mag beide aandelen houden. Carrefour (42,47 EUR), dat een sterke aanwezigheid heeft in Brazilië, won 2,2%. Niet kopen.

KORT NIEUWS

· Dexia (13,45 EUR; +13%) publiceerde voorlopige resultaten over het tweede kwartaal. Na een moeilijk jaarbegin zijn de inkomsten opnieuw aan het stijgen. Mar het bleek ook nodig om nieuwe voorzieningen aan te leggen. Profiteer van de koersdaling om te kopen. Het aandeel is goedkoop en beschikt over een beter risicoprofiel dan concurrerende financiële instellingen.

· De topman van de informaticadienstengroep Systemat (5,10 EUR; -13,9%) bevestigde dat in het eerste halfjaar 2002 een verlies zal geboekt worden. Houden.

· Ondanks de zwakkere dollar en het feit dat Deceuninck (18,00 EUR; -0,1%) een kwart van zijn omzet in de VS realiseert, bevestigde de PVC-raamprofielenfabrikant zijn groeidoelstellingen voor 2002 (omzet +10% en courante winst +15%). Houden.

· Het faillissement van het Duitse Teppich Frick bracht Mitiska (5,25 EUR; +6,1%) in moeilijke papieren. De detailhandelsholding is naarstig op zoek naar verse middelen om haar financiële structuur te verstevigen. Eén van de denkpistes is de gedeeltelijke of gehele verkoop van haar kroonjuweel, de 41,3%-participatie in de schoenenverkoper Brantano (48,50 EUR; +7,2%). Mitiska mijden, Brantano mag als langetermijnbelegging nog steeds gekocht worden.

· Een aanzienlijke toename van de provisies zorgde ervoor dat de kwartaalwinst van ABN Amro (15,99 EUR; +16,3%) 67% lager lag dan een jaar geleden. De bank kondigde nieuwe kostenverminderingen aan. U mag kopen.

· Dank zij de lancering van nieuwe modellen en een goede beheersing van een aantal kosten pakte BMW (38,25 EUR; -0,7%) uit met een 12 % hogere kwartaalwinst, een cijfer dat in de lijn lag van onze verwachtingen. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen echter aanzienlijk. Het aandeel is duur. Niet kopen.

· Uitzendbedrijf Randstad (8,96 EUR; +10,3%) publiceerde beduidend betere resultaten dan verwacht. De omzet en de winst per aandeel daalden respectievelijk met 7,2% (6% bij gelijkblijvende structuur) en 8,3%. In de Verenigde Staten, die goed zijn voor een kwart van de omzet, boekt de groep weliswaar nog steeds verlies, maar deed ze het met een omzetdaling van slechts 3 % toch beter dan de sector in zijn geheel die 8 % moest inleveren. Rekening houdend met het feit dat

Duitsland en Nederland respectievelijk goed zijn voor 10 % en 39 % van de omzet en lmet het feit dat in die landen wellicht al een dieptepunt werd bereikt, rekken we onze winstverwachting voor het lopende boekjaar lichtjes op. We verwachten nu een winst per aandeel van 0,47 euro per aandeel, tegenover 0,38 euro per aandeel eerder. Omwille van de grote onzekerheid die nog heerst rond de kracht van het economische herstel, zijn we echter nog geen koper van dit correct gewaardeerde aandeel. Als u het aandeel hebt, mag u het wel houden.

· Vivendi Environnement (22,94 EUR; +1,6%) boekte in de eerste jaarhelft een omzetstijging met 7,2%, iets minder dan we hadden verwacht. We behouden onze winstverwachtingen. Het bedrijf is actief in een veelbelovende sector. U mag kopen.

· De omzet van het Franse Vinci (59,65 EUR; +4,1%) (bouw en wegenbouw, energie-informatie en concessies) steeg in het 1e halfjaar in lijn van de verwachtingen met 2,5% (bij gelijkblijvende structuur -1,4%). Vooral de internationale activiteiten (+15%) en de diensten- en concessietak (+34%) tekenden een mooie vooruitgang op. Het orderboekje blijft goed gevuld en de groep bevestigt haar vooruitzichten voor dit jaar. Kopen.

· BASF (42,30 EUR; +9,2%) biedt danks zij een kostendaling en een aanzienlijke toename van de verkopen in de afdeling "chemie" beter dan verwacht weerstand aan de huidige conjunctuur. De economische perspectieven voor 2003 blijven echter onzeker. Houden.

· Volgens ons de terugkoop van Chief America door Nestlé (329 CHF; +4,4%) een goede zaak. Door die overname kan de Zwitserse groep haar positie versterken op het sterk groeiende segment van sandwiches en warme snacks en eveneens nadrukkelijker aanwezig zijn in kleine kruidenierswinkels die complementair zijn met de supermarkten, waarin Nestlé al een prominente positie heeft.

· Het anticholesterolmiddel van AstraZeneca (2406 pence; +1,3%) zal in de VS niet vóór eind 2003 op de markt komen, terwijl eerst was gedacht dat dit eind 2002 zou gebeuren. We verlagen onze winstverwachtingen voor volgend jaar. Niet kopen.

Deel dit artikel