Analyse
Qiagen 15 jaar geleden - maandag 15 juli 2002

QIAGEN - het bedrijf vervoegde zijn tegenhangers uiteindelijk met een winstwaarschuwing voor 2002 en 2003

· Biotechnologie

· Nasdaq

· 7,29 USD

Daar waar het 1ste kwartaal een boekjaar 2002 liet vermoeden conform de verwachtingen van het management, vervoegde Qiagen uiteindelijk zijn « tegenhangers » door een winstwaarschuwing te lanceren voor de resultaten 2002 en 2003. De aanzienlijke inkrimping van de onderzoekbudgetten van Amerikaanse farmaceutische bedrijven op het einde van dit 2de kwartaal 2002 woog immers op de verkoop van instrumenten en van de synthetische DNA van de groep, waardoor zij zich gedwongen zag haar omzetraming voor 2002 met 13 % te verlagen. Dit nieuws heeft de hele markt, ons inbegrepen, verrast en de koers moest tijdens de sessie tot 40 % prijsgeven, een reactie die ons overdreven lijkt. De hoofdactiviteit van Qiagen, de verkoop van consumptiegoederen voor de zuivering en de extractie van nucleïnezuren (75 % van de omzet), steeg in het 2de kwartaal immers nog aan een ritme van 22 % op jaarbasis. De zwakke vraag van de farmaceuticabedrijven is volgens ons dus van voorbijgaande aard. De farmaceuticabedrijven staan momenteel voor een pijnlijk dilemma : de ontwikkeling van producten financieren die hun toekomstige groei veilig stellen terwijl druk op de winst hen ertoe dwingt te snoeien in hun R&D-budgetten (research and development). Ze zullen nochtans ooit moeten investeren om te kunnen groeien, maar wanneer ? Hoewel sommigen eind 2002, begin 2003 een herstel voorzien, bleef het management van Qiagen voorzichtig door zijn groeiramingen te baseren op een herstel vanaf eind 2003, wat ons veeleer pessimistisch lijkt. Vermeldenswaardig is dat deze winstwaarschuwing wel zwaar heeft gewogen op de koers, maar de groeiramingen op lange termijn van de groep niet in het gedrang brengt.

Enkel tekenen van herstel van de uitgaven van de farmaceutische bedrijven in de VS zouden de koers nieuw leven kunnen inblazen, maar deze worden pas ten vroegste eind dit jaar verwacht. Erg geduldige mensen mogen KOPEN voor de lange termijn.

EVOLUTIE QIAGEN (vet; basis 100) EN AMERIKAANSE BIOTECHN. SECTOR

 

Deel dit artikel